Slide background
Slide background
Slide background

Нови умения за качество на работата (ROBG-178)

Каква е целта?

Проектът има за цел да въведе интегрирана програма от мерки за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност в региона Видин-Долж.

Какъв е бюджетът?

704.326,47 евро, от които598.677,50 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент: Асоциация "АГОРА 2013"

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация ECONYOUTH

Бенефициент 3 (Б3): Видинска търговско-промишлена палата

Къде?

Начална дата: 22.08.2017

Крайна дата: 21.08.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Видин в България

Долж в Румъния

Как?                                                      

  • 6 програми за обучение, езикови курсове;
  • Съвместно проучване, свързано с трансграничната мобилност;
  • Съвместни бази данни в услуга на трудовата мобилност;
  • 416 неактивни лица, ползващи се от професионално консултиране и посредничество по услугите на пазара на труда;
  • Трансгранични инкубатори за насърчаване на заетостта на персонала от двете страни на границата;
  • Обмен на работни места;
  • Уеб сайт с възможности за работа.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

-37 инициативи (обучения,образователни схеми, уебсайтове, споразумения, мрежи, трудови борси и др.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион),

-416 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение,

-42 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, образователни възможности и висше и професионално образование зад граница.

Резултати от програмата: 6013 души, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Проектът е финализиран; всички дейности бяха изпълнени до 21.08.2019г. Изпълнението беше насочено към информиране на местното население от района на Видин Долж, чрез разпространение на данни от разработените проучвания, чрез дейности за професионално консултиране на населението в рамките на бизнес инкубатора.

Следните резултати бяха постигнати:

• 1 уебсайт, насърчаващ възможностите за заетост от двете страни на Дунав, достъпен на www.jobskills.ro,

• 1 съвместно проучване в трансграничния регион Долж-Видин за идентифициране на ключовите разклонения, които активират икономическата заетост, достъпно на горепосочения уебсайт;

• 1 сравнително проучване в трансграничния регион Долж-Видин относно социалното осигуряване, трудовото право, правните разпоредби, данъчните въпроси, достъпни на горепосочения уебсайт;

• 10 тематични сесии за разпространение за 300 участници, 5 в Долж и 5 във Видин;

• 2 трудови борси, 1 във Видин и 1 в Исалница;

• 416 лица участваха в индивидуални консултации;

• 40 групови информационни и консултативни сесии;

• 20 клуба за работа;

• 52 курса за обучение.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.