Slide background
Slide background
Slide background

(ROBG-185)

Sommilabour

Каква е целта?

Проектът има за цел да увеличи заетостта чрез осигуряване на обучения в сомелиерство и инвестиране в човешки капитал, трудова мобилност и интегрирани инициативи за продажба на вино

Какъв е бюджетът?

495.907,75 евро, от които 421.521,57 евро ЕФРР

Кой ще го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Национална асоциация по винарство (България)

Бенефициент 2 (Б2): Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации (ARoTT) (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 29.08.2017

Крайна дата: 28.08.2019

Продължителност: 24 месеца

Where is it happening?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич (+ София)

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+Букурещ)

Как ще се изпълнява?                           

  • Създаване на център за обучение на сомелиери
  • Създаване на разговорник за сомелиери
  • Професионални обучения
  • 225 обучени представители на целевите групи
  • Създаване на мрежи между образователни институции, представители на бизнеса и потенциални служители

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 интегрирани инициативи ще бъдат приложени и ще активират мобилността на работната сила в трансграничния регион, 225 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместни обучения, 100 участници в съвместни схеми за образование и обучение в подкрепа на младежката заетост, осигуряване на образователни възможности и висше и професионално образование отвъд граница

Резултати на програмата: 30.000 души, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Статус на проекта

Проектът е финализиран на 28.08.2019 г. и са постигнати следните цели:

- Създаден, реновиран, оборудван и открит е център за сомелиери във Велико Търново на ул. Георги Мамарчев №14;

- Изготвени са разговорник за сомелиери на българо-румънски-английски и модули за обучение на сомелиери на български и на румънски език, които могат да бъдат намерени наhttp://www.wineskills.eu/materials ;

- Разработен е електронен дневник с обучени и квалифицирани експерти, който може да бъде намерен на http://www.wineskills.eu/ediary ;

- 258 души, от които 112 студенти, са участвали в 8 обучения за сомелиери и винeни гидове;

- Подписани са 13 партньорски споразумения за сътрудничество с различни професионални гимназии, асоциации и центрове за обучение в трансграничния регион;

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.