Slide background
Slide background
Slide background

SMART BSnetwork (ROBG-197)

Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион

Каква е целта?

Проектът има за цел да повиши капацитета и ефективността на публичните администрации за сътрудничество в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и в област Констанца

Какъв е бюджетът?

427,222.06 евро, от които363,138.74 евро ЕФРР

Кой ?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Балчик (Бг)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено - община Наводари (Рум)

Кога?

Начална дата: 22.08.2017

Крайна дата: 21.08.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Добрич в България

Констанца в Румъния

Как ще се изпълнява?                            

  • 1 съвместна мрежа за интелигентно сътрудничество
  • 1съвместен семинар "Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности"
  • 1 обща стратегия за сътрудничество и еволюционно териториално развитие на трансграничното Черноморие
  • 1 съвместна уеб платформа
  • Създадено е-правителство в община Балчик и община Наводари
  • Оборудване за подобряване на обществените услуги в община Балчик
  • 2 семинара за повишаване на капацитета на обществените заинтересовани страни
  • 2 работни срещи с участието на гражданското общество в процеса на вземане на решения от обществеността

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата?)

Изпълнение на програмата:

- 9 подкрепящи трансграничните механизми (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) за засилване на капацитета за сътрудничество

Резултати от програмата:

-повишен капацитет за сътрудничество и ефективност на публичната администрация на целевия трансграничен регион

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Проектът създаде условия за сътрудничество между черноморските публични администрации в трансграничния регион в област Добрич и окръг Констанца, за да се подобри тяхната ефективност и да се стимулира участието на частни заинтересовани страни в процеса на вземане на решения. Във връзка с това е постигнат следният напредък:

- Разработена е съвместната стратегия за сътрудничество относно териториалното развитие на трансграничнaтa черноморка зона достъпна на разработената уеб платформа: https://www.smartbsnetwork.eu/

- Семинар „Имам идея” се проведе в Балчик, в периода 13-14 юни 2019 г., а също и в Наводари през периода 28-29 юни 2019 г.

- Семинар „Подобряване на капацитета на местната публична администрация в района на cbc за изготвяне и изпълнение на проекти/ инвестиции, подходящи за местните нужди“ се проведе в Наводари през периода 30 май -01 юни 2019 г .;

- Беше доставен на община Балчик и община Наводари софтуерът, въведен в електронното управление, а служителите на двете общини бяха обучени да го използват.

- Семинар „Повишаване на капацитета на местната публична администрация за публично-частни партньорства“ беше организиран в Наводари в периода 26-28 юни 2019 г.

- 21 български публични институции и неправителствени организации, заедно с други 30 румънски обществени институции и НПО, бяха избрани да бъдат част от „Съвместна мрежа за интелигентно сътрудничество“.

- Доставено е оборудване за подобряване на обществените услуги.

Съвместната уеб платформа е разработена и е достъпна на линка https://www.smartbsnetwork.eu/.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.