Slide background
Slide background
Slide background

DanubeEntrepreneurship(ROBG–186)

Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество

Каква е целта?

Проектът цели да увеличи потенциала на независимите дейности и предприемачеството за създаване на работни места в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

453,967.48 евро, от които385,872.35 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Търговска, индустриална и селскостопанска камара в Мехединци

Бенефициент 2 (Б2): Видинска търговско-промишлена палата

Кога?

Начална дата: 18.08.2017

Крайна дата: 17.08.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Видин в България

Мехединци в Румъния

Как?                                                      

  • 1 мрежа от предприемачи от трансграничната зелена икономика
  • 1 предприемаческа каравана
  • 4 работни клуба
  • 1 трудова борса
  • 2 обмена на опит
  • 16 обучителни събития
  • работни ателиета
  • семинари и кампании за повишаване на информираността
  • 2 проучвания
  • 1 план за действие

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 63 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион, 1000 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение

Резултати на програмата: 1100 души, които ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Статус на проекта

Изпълнението на проекта беше финализирано през август 2019 г.

Резултати:

- Изготвени са проучванията „Възможности и предизвикателства пред трансграничното предприемачество” и „Идентифициране на нуждите от обучение, адаптирани към икономиката на трансграничния регион”;

- Организиране на 14 обучения;

- Каравана на трансграничното предприемачество;

- Създаване на мрежа от предприемачи от трансграничната зелена икономика;

- 2 обмена на опит на успешни предприемачи в трансграничния регион Гюргево-Русе;

- 1 трансгранична трудова борса;

Всичките проведени дейности бяха представени на уебсайта на проекта: http://www.cciamh.ro/danube-entrepreneurship/

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.