Slide background
Slide background
Slide background

ACTIVE (ROBG – 148)

Напреднала конкурентоспособност чрез подобряване, визия и образование

Каква е целта?                                                         

Да се увеличи заетостта на възрастните хора чрез намаляване на професионалната несъвместимост на предлагането и търсенето на работа поради ниското или остаряло ниво на образование и да се осигурят предпоставки за включване и поддържане на пазара на труда за възрастни хора, за да се поддържа активен и здравословен живот процес на остаряване.

Какъв е бюджетът?

446,981.32 евро, от които 379,934.10 евро ЕФРР.

Кой?

Водещ бенефициент: Кметство Тузла (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Кметство Аджиджя (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Кметство Кумпана (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): Община Балчик (България)

Кога?

Начална дата: 19.08.2017

Крайна дата: 18.02.2019

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Констанца, Румъния

Добрич, България

Как?                                                      

  • Управление на проекти;
  • Организация на целевата група;
  • Кампания за инфоране и публичност;
  • Кампания за популяризиране на проекта;
  • Обучителен център;
  • Програма за професионално обучение;
  • Трансгранична стратегия за увеличаване заетостта на възрастните хора;
  • Активен онлайн;
  • Споразумения за сътрудничество в областта на заетостта;
  • Трудови борси

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 12 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 200 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение

Резултати от програмата:

- 48 055 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Етап на проекта (отразен в доклади за напредък)

Проектът е финализиран.

Основните резултати от проекта включват:

В сградите, които са собственост на партньорите по проекта, бяха създадени четири центъра за обучение в местоположението на всеки партньор по проекта, Тузла, Агигея, Кумпана и Балчик. Обучителните центрове бяха надарени с логистично оборудване и бяха използвани за организиране на обучителната програма. Обучителните центрове остават на разположение на цялата местна общност, като по този начин гарантират и устойчивостта на проекта, организирането на професионални обучения с и за общността, като могат да бъдат разработени в подходяща среда и адаптирани към нуждите на менторите / обучителите.

- След определянето на целевата група бяха проведени програмите за обучение и 192 лица получиха сертификати за квалификация в различни професии, като детегледачка, агент по сигурността, администратор на къщи за гости, водоснабдяване и канализация, хлебопекарни.

- Разработена е Трансгранична стратегия за увеличаване на заетостта на възрастните хора и е достъпна на https://proiectactive.ro/project-libraries/other-informative-materials/.

- Сключени са 2 споразумения за сътрудничество между всички партньори по проекта, Националната агенция по заетостта на България и Агенцията по заетостта на окръг Констанца, предназначени да засилят сътрудничеството в областта на работната сила и особено насочени към поддържане на възрастните хора на пазара на труда. Споразумението за активно АКТИВНО сътрудничество беше подписано в община Балчик (26.09.2018), а Споразумението за технически секретариат АКТИВНО в община Тузла, окръг Констанца (09.10.2018).

- 2 работни събора бяха организирани в Тузла, окръг Констанца, на 11.12.2018 г. (143 участници) и в Балчик на 19.12.2018 г. (83 участници).

- Проведоха се също информационни и промоционални дейности: организиране на пресконференции, публикуване на прессъобщения, разработване на рекламни материали.

Повече информация за проекта можете да намерите в платформата на проекта https://proiectactive.ro/, достъпна на английски, румънски и български език.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.