Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 27

RAP (ROBG – 27)

“Ренесанс на архитектурното минало на област Видин и Долж”

Каква е целта?                                

Привличане на туристи в трансграничния регион чрез популяризиране на културно-историческото наследство на регионите Видин и Долж.

Какъв е бюджетът?

363,565.70 евро, от които 309,030.85 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент: Асоциация за насърчаване на туризма - Видин (България)

Бенефициент 2: Румънска асоциация за електронна и софтуерна индустрия – филиал Олтения (Румъния)

Кога?

Начална дата: 20.06.2017

Крайна дата: 19.06.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Долж, Румъния

Видин, България

Как?

 • Управление на проекта;
 • Събиране на бази данни за стари архитектурни сгради от област Видин и област Долж;
 • АРТ работилници за разработване на модели на архитектурни сгради и сувенири в област Видин;
 • АРТ работилници за разработване на модели на архитектурни сгради в област Долж;
 • Подготовка на рекламни материали;
 • Проектиране и изработване на каталог на архитектурни сгради в областите Видин и Долж;
 • Разработване на филм за популяризиране на местното културно наследство и на двата региона;
 • Организиране на работни срещи във Видин и Крайова;
 • Разработване на стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство на двата региона и за привличане на туристи;
 • Организиране на информационен тур във Видин;
 • Организиране на инфо тур в Крайова;
 • Пътуваща изложба на стари архитектурни сгради в област Видин и окръг Долж;
 • Организиране на културни събития във Видин и Крайова с цел популяризиране и привличане на вниманието на местните общности към старите архитектурни сгради от двата региона;
 • Организиране на обменни посещения на участниците в художествената работилница от Крайова до Видин и от Видин до Крайова;
 • Медийна кампания.

Резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 обща стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство на регионите Видин и Долж и за привличане на туристи

Резултати от програмата: 180 нощувки в трансграничния регион.

я регион.

Статус на проекта

Проектът е финализиран със следните резултати:

Създадени са 2 бази от данни за стари архитектурни сгради на област Видин и Долж с исторически факти, описание на архитектурни елементи, снимки, схеми и скици на 48 архитектурни сгради във Видинска област и 100 архитектурни сгради в окръг Долж. Стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство на двата региона и за привличане на туристи е разработена на ниво Б2, преведен на БГ и EN език и представен на местните власти и други заинтересовани страни за изпълнение.

След като закупиха необходимото оборудване, ВБ и Б2 създадоха три арт семинара за изработване на модели на архитектурни сгради и сувенири във Видинска област в Дом на културата "Цвят", Средно художествено училище и Средно училище по туризъм във Видин и Дом на културата от Крайова, Национален икономически колеж "Георге Кицу" и Художествена гимназия "Марин Сореску" в Крайова.

Бе организирано тридневно събитие "Обучение на обучителите", в което учители/служители на всяка хостинг организация, бяха обучени да работят с триизмерното печатащо оборудване; 20 участници от всеки работен магазин участваха в двудневните обменни посещения, организирани за запознаване с културно-историческото наследство с другата страна.

Организирана е пътуваща изложбена кампания в 16 места в област Видин и Долж за популяризиране на архитектурното наследство в трансграничния регион.

Филм за популяризиране на местното културно наследство и на двата региона беше разработен и излъчен в Travel TV и той също е достъпен в Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dWFmlYmuGEg&feature=youtu.be.

Културно събитие, предназначено да привлече интереса на местните общности към старите архитектурни сгради на двата региона, също беше организирано във Видин и Крайова.

За представителите на местните туроператори и медии от другата страна беше организирана двудневна инфо обиколка с оглед включването на основните архитектурни и исторически забележителности на област Видин и окръг Долж в туристическото им предложение. В резултат на това проектът допринесе с общо 298 нощувки на туристи в трансграничния регион, 29 от които бяха реализирани в рамките на екскурзия до Крайова, наскоро включена в туристическото предложение от местен туроператор от Видин.

Информация за проекта е поместена на страницата на проекта във Фейсбук (Проект “Възраждане на архитектурното наследство в областите Видин и Долж”): https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6--1563922420343127/

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.