Slide background
Slide background
Slide background

NSU NH eMSкод:34

Създаване на мрежи за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион

Каква е целта?                               

Укрепване на устойчивото използване на природното наследство и насърчаване на комплексни туристически услуги в туристическия бранш в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

601,996.28 евро, от които 511,696.84 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): "Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000" (България)

Бенефициент (Б2): Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации (ARoTT) (Румъния)

Бенефициент (Б3): Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации (ARoTT) (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: - 26.06.2017

Крайна дата: - 26.06.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Монтана, Видин, Области Монтана, Видин, Враца и Плевен, Българиа

Крайова, Окръзи Долж, Олт и Мехединци, Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на проучвания „Природно наследство“, проведени в 7 области/окръзи – 4 в България /Монтана, Видин, Враца, Плевен/ и 3 в Румъния /Долж, Олт, Мехединци/;
  • Разработване на приложение за мобилни устройства за представяне на туристически / природни / обекти и дестинации в областите Монтана, Видин, Враца и Плевен в България и Долж, Олт и Мехединци в Румъния чрез GPS навигация, включително система за управление на съдържанието;
  • Разработване на Промоционален туристически пакет (туристически маршрути и пакети, промоционален албум, ръководство и карта, разработване и мултиплициране на дигитална презентация);
  • Информационни табла – производство, монтаж и наемане на пространство;
  • Обучения "С отговорно отношение към околната среда";
  • Демо турове;
  • Организиране на две изложби за устойчиво използване на ресурсите от природно наследство;
  • Информиране и публичност - 9 прес конференции за популяризиране на началото на проекта, туристически изложби, постигнатите резултати по проекта; разработване на рекламни аудио клипове; промоционални материали: брошури за представяне на проекта и на постигнатите резултати; банери за всеки от бенефициентите по проекта; бележници; брандирани химикали, папки, рекламни хартиени торбички, раници, термоси, бутилки за вода, тениски и шапки

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- повишаване с 5% на очаквания брой посещения – цел за 2018 са 100 посещения, а за 2023 – 500 посещения
- 2 интегрирани туристически продукти/услуги: приложение за мобилни устройства/ смарт телефони и таблети/ и Туристически промоционален пакет до 2018;

Резултати от програмата: 1067 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта (отразени в докладите за напредъка)

Проектът е финализиран.

Резултати:

 2 проучвания „Природно наследство“, проведени в 7 области / окръзи (4 в България - Монтана, Видин, Враца, Плевен и 3 в Румъния - Долж, Олт, Мехединти) с цел идентифициране на природните цели в района на проекта

 1 мобилно приложение: ПРИРОДА В РЪЦЕ налично в AppStore и Google Play

 61 информационни табла, инсталирани в Монтана-Видин-Враца-Плевен-Долж-Олт-Мехединти

 2 Демо турнета (по време на демонстративните турове бяха посетени природни обекти от Монтана, Видин, Враца, Плевен Долж, Олт, Мехединти)

 - Пакет за насърчаване на туризма (туристически маршрути и пакети, промоционален албум, пътеводител и карта, разработване и умножаване на цифрова презентация)

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.