Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 163

Efforts for Disadvantaged People (ROBG -163)

“Обединени усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на пазара на труда в трансграничната зона ”

Каква е целта?

Проектът цели да подпомогне интеграцията на хората в неравностойно положение на пазара на труда в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

165,143.60 евро, от които 140,372.05 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация Рома - Берк (България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация за регионално развитие и партньорство (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Община Берковица(България)

Кога?

Начална дата: 05.05.2017

Крайна дата: 04.08.2019

Продължителност: 24 месеца (временно преустановено изпълнение на проекта в периода: 02.04.2018 – 01.07.2018)

Къде?

Монтана в България и Долж в Румъния

Как?                                                   

  • 1 обща стратегия за борба с пречките пред хората в неравностойно положение при навлизането им на пазара на труда
  • 1 Ръководство за иновативни трудови практики, методи и насоки
  • обучения на 6 групи безработни лица
  • създаване на 2 консултантски центъра
  • стартирана 1 онлайн платформа
  • 2 трудови борси.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 3 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион, 290 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение, 90 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, образователни възможности и трансгранично висше образование и професионално обучение

Резултати от програмата: 8200 души, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта беше финализирано през август 2019 г. и в момента резултатите от проекта се анализират на ниво Програма.

Конференция „ЕС и програмите за трансгранично сътрудничество в подкрепа на местните общности“ също беше организирана на 11 октомври 2017 г. в Берковица от Бенефициент 3.

Както ВБ, така и Б3 изготвиха рекламни и информационни материали (информационни табла, папки, химикалки, бележници, вътрешен и външен банер, дипляни, плакати). Също така, бяха избрани участниците за предстоящите обучения.

Проучване на пречките и проблемите, свързани с обезкуражавaнето на хора в неравностойно положение за навлизане на пазара на труда в трансграничната зона, беше разработено от експертната група по проекта. Усилията им бяха насочени и към подготовката на програма за предстоящите обучения на представителите на целевата група, състояща се от 2 модула - Законодателство, приложимо за работа и бизнес в трансграничната зона и Как да започнете свой собствен бизнес - аспекти на обучението, свързани с въпроса известен като лайфстайл предприемачество. Подготвя се и ръководството за подпомагане на хората в неравностойно положение при самостоятелна заетост и търсене на работа.

Консултантски център бе създаден в Берковица от Бенефициент 3, предназначен да предоставя информация и съвети на безработни лица в неравностойно положение за възможности за заетост и да подпомага работодателите за наемане на безработни хора в неравностойно положение.

След подмяната на румънския партньор през декември 2018 г. новият партньор Университет Крайова създаде Консултантски център в Румъния, чийто домакин е Окръжна библиотека „Александру и Аристия Аман“ Крайова, Трансграничен център за информация и сътрудничество Долж-Враца на 21 , Ул. Жиетулуй , Крайова.

Уебсайтът на проекта също беше разработен и може да бъде достъпен на www.romaberk.eu.

Изображения

Април 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.