Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-170 MOWEUP (ROBG-170)

Мобилност на работниците и надграждане при безработните

Каква е целта?

Да допринесе за създаването на интегрирана допустима област по отношение на заетостта и трудовата мобилност; да накара работната сила да се възползва от трансграничните работни места и възможности за предприемачество; да създадеизмерими резултати, които позволяват на региона да бъде такъв, в койтосе живее, учи и работи.

Какъв е бюджетът?

399.360,85 евро, от които 339.456,72 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Tърговско-промишлена палата - Добрич (България)

Бенефициент 2 (Б2): НПОЕвропейски институт за културен туризъм ЕВРИКА (ЕИКТ ЕВРИКА) (България)

Бенефициент 3 (Б3): Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието – Констанца (Румъния)

Кога?

Начална дата: 23.05.2017

Крайна дата: 22.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Констанца в Румъния

Добрич, Русе в България

Как?

  • Провеждане на проучвания – „Светът на кариерите и работните места“; „Светът на уменията и подобряване на образованието“
  • Разработване на инструмент за самооценка
  • Създаване на мрежа от заинтересовани страни
  • Структуриране на информацията на платформата и разработване на съдържанието
  • Разработване и функциониране на уеб базираната платформа

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:4 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 25 000 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

Резултати от програмата: 30 000 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Статус на проекта

Изпълнението на проекта беше финализирано през юни 2019 г. и резултатите, постигнати от проекта, се състоят в:

  • Уеб-базираната платформаMOWEUP, достъпна на https://moweup.eu,предлагадостъп до проучвания за заетостта и образованието, различни инструменти, разработени в рамките на проекта - видеоклипове за кариерно развитие, видео съвети за работа, 3 инструмента за самооценка - личност, кариерни интереси, преносими кариерни умения, които въз основа на един съвпадащ механизъм определят най-подходящата кариера и работа, както и цялостно събиране на информация, предназначена за насърчаване на пригодността за заетост и мобилността на работниците на търсещите работа в допустимата област; Уеб-платформата привлече към края на проекта общо 822 регистрирани потребители и 1623 посетители;
  • Мрежата от заинтересовани страни MOWEUP, включва 67 организации, регистрирани в платформата като партньори, участващи в кръглите маси и допринасящи за големия набор от информация, налична в уеб-платформата. Те, също така са предназначени да играят решаваща роля за бъдещото популяризиране на платформата, кактои за гарантиране на нейната устойчивост, като предоставят достъп до информация и други инструменти в областта на заетостта и мобилността на работната сила и популяризират платформата в техните инициативи;
  • 15 кръгли маси във всеки регион на трансграничната зона (7 в Румъния и 8 в България), привлекли общо 313 (153 в Румъния; 160 в България) представители на целевата група и целящи да улеснят обмена на информация между съответните заинтересовани страни и да осигурят устойчиво предоставяне на информационни източници и достъп до съвместната база данни с информация и съвети;
  • 15 пилотни обучения във всеки регион на трансграничната зона - 7 в Румъния и 8 в Българияв които участваха общо 432 (207 от Румъния и 225 от България) участници от целевата група, 174 от тях - на 29 години или по-млади, които целят да информират и да демонстриратна участниците как да се възползват от съдържанието на уеб платформата.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.