Slide background
Slide background
Slide background

(ROBG–152)

Разработване на общ подход към образованието по предприемачество в училище

Каква е целта?                                

Да се ​​увеличи капацитета на образователните институции чрез сътрудничество в рамките на трансграничнирегиони.

Какъв е бюджетът?

145,020.62 евро, от които 123,267.52 ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 60,338 евро за Водещия бенефициенти 28,731 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Първо Начално Училище "Никола Йонков Вапцаров", Берковица (България)

Бенефициент 2 (Б2): Гимназия "Захариа Станку", Рошиори де Веде (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Регионално управление на образованието, Монтана (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 07.06.2017

Крайна дата: 06.12.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде ще се изпълнява?

Берковица, Монтана, област Монтана, България

Рошиори де Веде, Окръг Телеорман, Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Създаване на трансграничен уеб портал, озаглавен "Дух на предприемачеството в училищата“ и виртуално ръководство за обучение по предприемачество в училище;
  • Координиране на инструментите, методите и най-добрите практики за подпомагане на учителите в техните класове по предприемачество;
  • Разработване на съвместно учебно съдържание и учебник по иновативно предприемачество, подходящи за обучение в начални училища;
  • Модернизиране на училищните съоръжения в определени зони на предприемачество в училище;
  • Информация и публичност: тениски, плакати, брошури, външни банери, вътрешен банер, бележници, писалки, папки, информационни табла; организиране на 2 конференции в Румъния и България;

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 6 подкрепящи трансгранични механизми за засилване на капацитета за сътрудничество -1 съвместна учебна програма, 2 печатни издания, 1 съвместно разработен виртуален наръчник, съвместен уеб портал, 1 съвместна мрежа между две образователни институции;

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в трансграничния регион.

Статус на проекта (отразени в докладите за напредъка)

Периодът за изпълнение на проекта беше финализиран на 06.12.2018.

Постигнати са следните цели:

От партньорите по проекта бяха установени съвместни партньорства;

Създаден е триезичен уеб портал (www.ro-bg.eu), който предоставя изчерпателна информация за двете училища-партньори и референтна информация за съответните министерства на образованието и регионалните образователни инспекторати в областните центрове в Монтана и Телеорман на три езика - Английски, Български и Румънски.

Експертите и учителите по предприемачество научават за два интересни модела и европейски практики, които не се прилагат досега в двете съседни страни при професионалното обучение на учители по предприемачество в училище.

Бяха разработени учебните програми и учебниците и могат да бъдат намерени на: http://en.edu.ro-bg.eu/resources. Съдържанието на учебните програми дава възможност за придобиване на основни знания и умения в предприемачеството и новото управление на бизнеса.

Учебните програми са разработени в три части:

1. Учебна програма по керамика

2. Учебна програма по тъкане и бродерия

3. Учебна програма по дърворезба

Всички учебни програми са достъпни на адрес: http://en.edu.ro-bg.eu/resources

Заедно с учебните програми е извършена модернизация на двете училища, които са партньори по проекта, а именно Бенефициент 2 е оборудвал съществуващите кабинети за преподаване на предприемачество с мебели, климатична система, телевизор, 1 компютър, 3 лаптопа, хладилник, информационно табло , изложбен щанд, видео проектор с прожекционен екран, 3 охранителни камери, 2 мобилни телефона, 20 устройства за съхранение на флаш памет, 1 лазерен принтер, 1 многофункционално устройство, 1 магнитна дъска и 1 флипчарт, докато ВБ са определили следните области в предприемачеството, наречени „Нови стари занаяти“ - грънчарство, тъкане на килими и бродерия, дърворезба и са ги оборудвали с мебели, изложбен щанд, стена с креативна боя, система за видеонаблюдение, валяк за глинени дъски, керамична фурна, лабораторен остров, струг, мобилна лаборатория, демонстрация маса, 10 цифрови везни, 6 съда за извличане на багрило, 2 преносима стойка за брошури, 2 климатични системи, свързваща машина, машина за рязане на хартия, ламинитор и машина за щамповане и рязане;

Разработен е уеб-базиран виртуален наръчник който може да бъде намерен на: http://en.edu.ro-bg.eu/index.php?q=static&page=etg-content.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.