Slide background
Slide background
Slide background

Route to TEN-T (ROBG-133)

Повишаване на достъпността до TEN-T в граничната зона

Негру - Вода - Генерал Тошево

Каква е целта?                                

Да се подобри връзката с мрежата TEN-T за общностите на двата града, както и за участниците в трафика в граничния регион.

Какъв е бюджетът?

7,937,427.41 евро, от които 6,746,813.30 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено – Негру Вода (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Генерал Тошево (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 21.03.2017

Крайна дата: 20.09.2020

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Констанца в Румъния

Добри, Генерал Тошево,в България

Как ще се изпълнява?

  • 17,58 км пътна инфраструктура, модернизирана в град Негру Вода;
  • 7,95 км модернизирани в община Генерал Тошево;
  • Организиране на конференции в началото и края на проекта;
  • Разработване на информационни и рекламни материали (брошури, листовки, вътрешен банер, външен банер, временни табели, постоянни табели, радио спот, видео спот, информационен филм, картонени папки);
  • Изготвяне на два технически проекта, по един за всеки бенефициент;
  • Разработване на проучвания за управление на трафика – общ механизъм за двете администрации за улесняване на връзката между Негру Вода и Генерал Тошево като третични възли към инфраструктурата на TEN-T мрежата.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 25.59 км обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища;

- 1 създаден съвместен механизъм (проучване на управлението на движението, което ще бъде използвано от двамата бенефициенти и всички заинтересовани публични администрации като общ механизъм за подобряване на връзката на двата града, като третични възли, с инфраструктурата на TEN-T мрежата)

Резултати на програмата: Трансгранично население (12 860 жители), обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T мрежата.

Статус на проекта (отразено в докладите за напредък)

Проектът е в процес на изпълнение.

Досега са постигнати следните резултати:

- Закупено е цялото необходимо оборудване за проектните екипи на бенефициентите по проекта;

- Всички бенефициенти на проекта са придобили услуги за консултации по поръчки, управление за изпълнение на проекти, превод и устен превод, информация и публичност, надзор на работата;

- Водещият бенефициент подписа договора за изпълнение на строителството през септември 2018 г. и. и до тази дата строителните работи бяха завършени.

Също така договорите за изработване на проучването за управление на трафика са подписани през януари 2020 г. (дата на доставка август 2020 г.), а придобиването на поддържащото превозно средство е подписано през април 2020 г.(дата на доставка юни 2020 г.) и в момента се изпълнява.

- Бенефициент 2 подписа договора за изпълнение на работа през април 2018 г. и изпълнителните работи бяха завършени.

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.