Slide background
Slide background
Slide background

Better connected Euroregion Ruse-Giurgiu (ROBG130)

Развитие на река Дунав за по - добра връзка на Еврорегиона Русе-Гюргево с паневропейски транспорт 

коридор № 7

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да осигури безопасността на транспорта чрез подобряване на водната транспортна инфраструктура на Дунав между Гюргево и Русе.

Какъв е бюджетът?

7.349.963,06 евро, от които 6.247.468,60 ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Русе (BG)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено - община Гюргево (RO)

Кога?

Начална дата: 12.05.2017

Крайна дата: 11.11.2021

Продължителност: 54 месеца

Къде?

Русе и Гюргево

Как се изпълнява?                                 

  • придобиване на оборудване и услуги;
  • рехабилитация на кейовете на пътническия терминал "Русе" и подобряване на навигационните условия на трите корита;
  • изграждане на кей в община Гюргево;
  • мерки за съвместно планиране на стратегията в трансграничния регион.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: - 8 км подобрен вътрешен воден път, 1 съвместна стратегия за подобряване на безопасността на корабоплаването в Долен Дунав;

Резултати от програмата: 1,83% от дължината на румъно - българската трансгранична част на река Дунав, където безопасността на корабоплаването е подобрена чрез съвместни действия.

Статус на проекта(отразено в докладите за напредъка)

Проектът е в процес на изпълнение. Текущият напредък е регистриран:

Техническият проект на Водещ бенефициент е разработен през юни 2017 г., а изпълнението на строителните работи също се присъжда от септември 2017 г. Разрешението за строеж е предоставено през август 2018 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Строителните работи в Русе започнаха през септември 2018 г. и напредъкът им достигна 100% и бяха завършени през май 2020 г. Официалното начало и въвеждане в експлоатация на инвестиционната цел „Рехабилитация на кейовете на пътническия терминал Русе център и подобряване на навигационните условия от трите кейове ”се проведе на 25.02.2021г.

Бенефициент 2 възлага поръчката за изработване на технически дизайн, изпълнение на работи и техническа помощ от проектанта в края на май 2018 г. Изпълнението на строителството в Гюргево продължава и около 24% от работата е изпълнена. Съвместната стратегия за подобряване на безопасността на корабоплаването в Долен Дунав също беше разработена в тясна консултация с отговорните органи и заинтересованите страни, а двамата бенефициенти положиха усилия да гарантират официалния си ангажимент за участие в изпълнението на стратегията.

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.