Slide background
Slide background
Slide background

KRUSHARSOVA HISTORY – ROBG-134

ТРАНСГРАНИЧЕН СЪЮЗ В СЯНКАТА НА ИСТОРИЯТА

Каква е целта?

Да се подобри устойчивото използване на природното и културно наследство в целевия трансграниченрегион Добрич - Констанца (Хършова - Крушари) чрез развитието и популяризирането на съвместен туристически продукт ЗАЛДАПА-СУХА ДОЛИНА-КАРСИУМ.

Какъв е бюджетът?

3,202,768.49 евро, от които 2,722,353.22 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Административно териториална единица град Харшова (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Крушари (България)

Бенефициент 3 (Б3): Музей за национална история и археология Констанца (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): Регионален исторически музей - Добрич (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 20.05.2017

Крайна дата: 19.06.2023

Продължителност: 73 месеца

Къде се изпълнява?

Град Хършова, Констанца, окръг Констанца, Румъния

Село Крушари, Добрич, област Добрич, България

Как се изпълнява?

 • Информация и публичност: временни и постоянни табели, съвместни пресконференции, персонализирани папки, прессъобщения, телевизионни клипове, радио спотове, промоционален филм, уеб сайт, двуезични постери, дипляни;
 • Съживяване на културното наследство в Хършова чрез възстановяване, консервация и усъвършенстване на ансамбъл "Василе Котову" като мултикултурен център-музей
 • Развитие на туристическата инфраструктура на крепостта Залдапа – община Крушари
 • Развитие на туристическата инфраструктура в "Сухата долина";
 • Създаване на открит музей в община Крушари;
 • Работна среща на тема: Развитие и насърчаване на трансграничния туристически продукт - предимства и предизвикателства;
 • Създаване на обща маркетингова стратегия;
 • Изграждане на туристически маршрут и обиколка с екскурзовод "Залдапа-Суха Долина-Карсиум";
 • Популяризиране на съвместния туристически продукт чрез презентационен филм и интернет сайт;
 • Изготвяне на рекламен пакет за съвместен туристически продукт;
 • Организиране на научен симпозиум: възстановяване на паметта на град Хършова и община Крушари;
 • Археологически лагер;
 • Провеждане на две промоционални събития;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

   - 1 интегриран туристически продукт;

   - 4.000 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции;

   - 1 обща стратегия;

Резултати на Програмата: 45 000 туристически нощувки в трансграничния регион до 2023.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение със следните отчетени резултати до момента:

Много дейности, предвидени в рамките на проекта, вече са завършени, като например развитието на туристическата инфраструктура на крепостта Залдапа - община Крушари, развитие на туристическата инфраструктура в Сухата долина, създаване на музей на открито в община Крушари, организиране на работна среща на тема:разработване и популяризиране на трансграничен туристически продукт-предимства и предизвикателства,както и съвместната маркетингова стратегия, която може да бъде достъпна на следния линк:https://acrossborderunion.primaria-harsova.ro/obiectivele-proiectului-2/. Маркетинговата стратегия е достъпна на Английски и Български.

Презентационният филм, разработен в рамките на проекта, в трите му версии – румънски, български и английски, е достъпен на следния линк: https://acrossborderunion.primaria-harsova.ro/galerie-foto-video/.

Освен това туристическият справочник, изготвен на румънски, български и английски език, е достъпен на уебсайта на проекта на следния линк: https://acrossborderunion.primaria-harsova.ro/obiectivele-proiectului-2/.

Предвидените за модернизиране 10 улици в Хършова са финализирани и е извършено приемането на работите.

Що се отнася до реставрацията на Мултикултурен център „Василе Котову” (Старото училище и Педагогическата къща), работите по музейния компонент достигнаха процент на завършеност от около 45%.

 За Дейност 6 – „Развитие на туристическа инфраструктура в Сухата долина” са организирани още десет еднодневни обиколки до Сухата долина и Скалните манастири на територията на община Крушари. Туровете са организирани на 22.05.2021, 24.05.2021, 29.05.2021, 05.06.2021 и 06.06.2021 с общо 50 участника.

Проведени са още пет обиколки на 19.06.2021, 05.09.2021, 18.09.2021, 26.09.2021 и 02.10.2021 с общо 50 участници. Обиколките бяха организирани от Б4 – Регионален исторически музей Добрич, на територията на Б2 – Община Крушари.

Б2 – Община Крушари закупи чрез директна поръчка 20 велосипеда, 20 защитни каски и 20 сигнални жилетки. Оборудването ще се ползва от посетителите на Сухата долина.

За дейността „Информация и публичност“ бяха създадени 6 телевизионни спота (6 телевизионни спота * 2 излъчвания/всяко), достъпни на следните връзки:

* https://mega.nz/file/Z6gjhASS#Kgt6EBjxyXKEuEsAumm782p61AWG2y6Dq-uy7lxDpgU

* https://mega.nz/file/JyJg0BrT#EXcHhi6lX00fOIPv_edCz5tnTJ6TptVKaJiZ7ZWL_qo

*https://mega.nz/file/dnB2iRDB#Fn4C-ieyySWip-oWSaBcGdOedB-N1MKWT3CBvvde5CA

* https://mega.nz/file/tyBSXDgb#TX01r3V7BFh5ADSrlp8rncQUgNCA7N6FbEGPCXtiRFw

*https://mega.nz/file/06RSTD7Y#PD_k-2sAAVcUKCNMIdoNv3XUrMQ9pL39h7rvf1Hm0LU

* https://mega.nz/file/4ixjkYCC#DxjuUwRlAMQ81rM4r7jXeJP0xBvXhy2HTt1Yp_Lo7Fc

Освен това бяха създадени и 3 радио спота: Производство на 3 радио спота (3 радио спота * 2 излъчвания всеки). Подписани са приемо-предавателни протоколи от 25.05.2021 г. и 31.05.2021 г.

Б4 – Регионален исторически музей Добрич е отпечатал 200 екземпляра от Съвместната маркетингова стратегия на български език.

Изображения

Декември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.