Slide background
Slide background
Slide background

KRUSHARSOVA HISTORY – ROBG-134

ТРАНСГРАНИЧЕН СЪЮЗ В СЯНКАТА НА ИСТОРИЯТА

Каква е целта?

Да се подобри устойчивото използване на природното и културно наследство в целевия трансграниченрегион Добрич - Констанца (Хършова - Крушари) чрез развитието и популяризирането на съвместен туристически продукт ЗАЛДАПА-СУХА ДОЛИНА-КАРСИУМ.

Какъв е бюджетът?

3,202,768.49 евро, от които 2,722,353.22 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Административно териториална единица град Харшова (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Крушари (България)

Бенефициент 3 (Б3): Музей за национална история и археология Констанца (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): Регионален исторически музей - Добрич (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 20.05.2017

Крайна дата: 19.06.2023

Продължителност: 73 месеца

Къде се изпълнява?

Град Хършова, Констанца, окръг Констанца, Румъния

Село Крушари, Добрич, област Добрич, България

Как се изпълнява?

 • Информация и публичност: временни и постоянни табели, съвместни пресконференции, персонализирани папки, прессъобщения, телевизионни клипове, радио спотове, промоционален филм, уеб сайт, двуезични постери, дипляни;
 • Съживяване на културното наследство в Хършова чрез възстановяване, консервация и усъвършенстване на ансамбъл "Василе Котову" като мултикултурен център-музей
 • Развитие на туристическата инфраструктура на крепостта Залдапа – община Крушари
 • Развитие на туристическата инфраструктура в "Сухата долина";
 • Създаване на открит музей в община Крушари;
 • Работна среща на тема: Развитие и насърчаване на трансграничния туристически продукт - предимства и предизвикателства;
 • Създаване на обща маркетингова стратегия;
 • Изграждане на туристически маршрут и обиколка с екскурзовод "Залдапа-Суха Долина-Карсиум";
 • Популяризиране на съвместния туристически продукт чрез презентационен филм и интернет сайт;
 • Изготвяне на рекламен пакет за съвместен туристически продукт;
 • Организиране на научен симпозиум: възстановяване на паметта на град Хършова и община Крушари;
 • Археологически лагер;
 • Провеждане на две промоционални събития;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

   - 1 интегриран туристически продукт;

   - 4.000 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции;

   - 1 обща стратегия;

Резултати на Програмата: 45 000 туристически нощувки в трансграничния регион до 2023.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение със следните отчетени резултати до момента:

Много дейности, предвидени в рамките на проекта, вече са завършени, като например развитието на туристическата инфраструктура на крепостта Залдапа - община Крушари, развитие на туристическата инфраструктура в Сухата долина, създаване на музей на открито в община Крушари, организиране на работна среща на тема:разработване и популяризиране на трансграничен туристически продукт-предимства и предизвикателства,както и съвместната маркетингова стратегия, която може да бъде достъпна на следния линк:https://acrossborderunion.primaria-harsova.ro/obiectivele-proiectului-2/. Маркетинговата стратегия е достъпна на Английски и Български.

Презентационният филм, разработен в рамките на проекта, в трите му версии – румънски, български и английски, е достъпен на следния линк: https://acrossborderunion.primaria-harsova.ro/galerie-foto-video/.

Освен това туристическият справочник, изготвен на румънски, български и английски език, е достъпен на уебсайта на проекта на следния линк: https://acrossborderunion.primaria-harsova.ro/obiectivele-proiectului-2/.

Предвидените за модернизиране 10 улици в Хършова са финализирани и е извършено приемането на работите.

Що се отнася до реставрацията на Мултикултурен център „Василе Котову” (Старото училище и Педагогическата къща), работите по музейния компонент достигнаха процент на завършеност от около 45%.

 За Дейност 6 – „Развитие на туристическа инфраструктура в Сухата долина” са организирани още десет еднодневни обиколки до Сухата долина и Скалните манастири на територията на община Крушари. Туровете са организирани на 22.05.2021, 24.05.2021, 29.05.2021, 05.06.2021 и 06.06.2021 с общо 50 участника.

Проведени са още пет обиколки на 19.06.2021, 05.09.2021, 18.09.2021, 26.09.2021 и 02.10.2021 с общо 50 участници. Обиколките бяха организирани от Б4 – Регионален исторически музей Добрич, на територията на Б2 – Община Крушари.

Б2 – Община Крушари закупи чрез директна поръчка 20 велосипеда, 20 защитни каски и 20 сигнални жилетки. Оборудването ще се ползва от посетителите на Сухата долина.

За дейността „Информация и публичност“ бяха създадени 6 телевизионни спота (6 телевизионни спота * 2 излъчвания/всяко), достъпни на следните връзки:

* https://mega.nz/file/Z6gjhASS#Kgt6EBjxyXKEuEsAumm782p61AWG2y6Dq-uy7lxDpgU

* https://mega.nz/file/JyJg0BrT#EXcHhi6lX00fOIPv_edCz5tnTJ6TptVKaJiZ7ZWL_qo

*https://mega.nz/file/dnB2iRDB#Fn4C-ieyySWip-oWSaBcGdOedB-N1MKWT3CBvvde5CA

* https://mega.nz/file/tyBSXDgb#TX01r3V7BFh5ADSrlp8rncQUgNCA7N6FbEGPCXtiRFw

*https://mega.nz/file/06RSTD7Y#PD_k-2sAAVcUKCNMIdoNv3XUrMQ9pL39h7rvf1Hm0LU

* https://mega.nz/file/4ixjkYCC#DxjuUwRlAMQ81rM4r7jXeJP0xBvXhy2HTt1Yp_Lo7Fc

Освен това бяха създадени и 3 радио спота: Производство на 3 радио спота (3 радио спота * 2 излъчвания всеки). Подписани са приемо-предавателни протоколи от 25.05.2021 г. и 31.05.2021 г.

Б4 – Регионален исторически музей Добрич е отпечатал 200 екземпляра от Съвместната маркетингова стратегия на български език.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.