Slide background
Slide background
Slide background

SEM Centres (ROBG-144)

Трансгранични комбинирани центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство”

Каква е целта?

Да се подобрят условията на трансграничен труд и пазарните условия към един интегриран пазар с по-високинива на заетост.

Какъв е бюджетът?

365,754.59 евро, от които310,891.41 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 37,775 евро за Водещ бенефициент, 29,163 евро за Бенефициент 2 и 45,492 евро за Бенефициент 3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Трансгранична асоциация Е (quilibrum) Околна среда (C.B.A.E.E) (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Национален туристически клъстер "Български наръчник" (България)

Бенефициент 3 (Б3): Регионален център по агробизнес - Видин / РАБК / (България)

Кога?

Начална дата: 13.05.2017

Крайна дата: 12.11.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Должв Румъния

Видин в България

Как?

  • Възникващи професии в областта на селското стопанство, туризма и информационните технологии в трансграничния регион;
  • Правна и данъчна рамка за създаване на бизнес втрансграничния регион;
  • Разработване на два отделни Наръчника "Правене на бизнес в трансграничния регион" и "Трудови условия и регулации в трансграничния регион";
  • Създаване на трансгранични центрове SEM;
  • Организиране на обучения за устойчива заетост в трансграничния регион;
  • Проектиране, създаване и управление на съдържанието на онлайн система за обучение;
  • Съвместен трудов обмен за организации и кандидати за работа - Панаир на труда за устойчива заетост;
  • Кампания за информация и публичност (пресконференция, прессъобщения, промоционални материали: брошури, тениски, популяризиращи устойчивата заетост, устройства за съхранение, гравирани ключодържатели, шапки, папки, писалки).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

нициативи (обучения, образователни схеми, уебсайтове, споразумения, мрежи, работни панаири и др.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 1 съвместна платформа за обучение, 5 съвместни обучения онлайн, 5 съвместни регионални обучения;

200 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

200 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможности за образование и висше и професионално образование през границите.

Резултати на програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост - 150 000 участници.

Статус на проекта

Реализацията на проекта беше финализирана на 12.11.2018 г., като се постигна предложената продукция.

Сравнителен анализ, определящ условията на пазара на труда и икономическата среда в трансграничния регион в Румъния и България с акцент върху целевите сектори - туризъм, селско стопанство и ИКТ - беше разработен от доставчиците на услуги, избрани от водещия бенефициент и Б3. Резултатите от анализа бяха събрани в „Стратегия за подпомагане на инвестициите и възможностите за заетост в трансграничния регион с оглед на синергиите между секторите SEM“. Събрани са и данни за 2 съвместни бази данни за борса на труда. 2 Ръководства „Съвместни условия на труд и разпоредби в трансграничния регион“ и „Правене на бизнес в трансграничния регион“ бяха разработени и отпечатани на 3 езика от страна на Водещия бенефициент и Бенефициента 2. Два трансгранични SEM-центъра - един в Крайова и един във Видин бяха създадени и оборудвани. Разработен е и виртуален SEM център, до който можете да получите достъпна https://www.virtual-sem-centre.eu/en/.

Разработена е онлайн система на планираните онлайн курсове за обучение в областта на туризма, селското стопанство и информационните технологии и е достъпна на www.sem-centres.eu. За насърчаване на платформата за обучение бенефициентите организираха 5 „онлайн“ обучения на живо. В резултат на това до момента общо 338 лица са се регистрирали в платформата, а 128 от тях са се възползвали от възможностите за онлайн обучение, предлагани от платформата, завършвайки един или повече обучителни курсове.

Пет регионални обучения в трите области, адресирани по проекта, бяха организирани и в избираемата зона - Видин, Плевен, Добрич, Кълъраш и Крайова. И накрая, на 26 октомври 2018 г. във Видин се проведе Съвместен панаир за работа.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.