Slide background
Slide background
Slide background

SEM Centres (ROBG-144)

Трансгранични комбинирани центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство”

Каква е целта?

Да се подобрят условията на трансграничен труд и пазарните условия към един интегриран пазар с по-високинива на заетост.

Какъв е бюджетът?

365,754.59 евро, от които310,891.41 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 37,775 евро за Водещ бенефициент, 29,163 евро за Бенефициент 2 и 45,492 евро за Бенефициент 3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Трансгранична асоциация Е (quilibrum) Околна среда (C.B.A.E.E) (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Национален туристически клъстер "Български наръчник" (България)

Бенефициент 3 (Б3): Регионален център по агробизнес - Видин / РАБК / (България)

Кога?

Начална дата: 13.05.2017

Крайна дата: 12.11.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Должв Румъния

Видин в България

Как?

  • Възникващи професии в областта на селското стопанство, туризма и информационните технологии в трансграничния регион;
  • Правна и данъчна рамка за създаване на бизнес втрансграничния регион;
  • Разработване на два отделни Наръчника "Правене на бизнес в трансграничния регион" и "Трудови условия и регулации в трансграничния регион";
  • Създаване на трансгранични центрове SEM;
  • Организиране на обучения за устойчива заетост в трансграничния регион;
  • Проектиране, създаване и управление на съдържанието на онлайн система за обучение;
  • Съвместен трудов обмен за организации и кандидати за работа - Панаир на труда за устойчива заетост;
  • Кампания за информация и публичност (пресконференция, прессъобщения, промоционални материали: брошури, тениски, популяризиращи устойчивата заетост, устройства за съхранение, гравирани ключодържатели, шапки, папки, писалки).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

нициативи (обучения, образователни схеми, уебсайтове, споразумения, мрежи, работни панаири и др.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 1 съвместна платформа за обучение, 5 съвместни обучения онлайн, 5 съвместни регионални обучения;

200 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

200 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможности за образование и висше и професионално образование през границите.

Резултати на програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост - 150 000 участници.

Статус на проекта

Реализацията на проекта беше финализирана на 12.11.2018 г., като се постигна предложената продукция.

Сравнителен анализ, определящ условията на пазара на труда и икономическата среда в трансграничния регион в Румъния и България с акцент върху целевите сектори - туризъм, селско стопанство и ИКТ - беше разработен от доставчиците на услуги, избрани от водещия бенефициент и Б3. Резултатите от анализа бяха събрани в „Стратегия за подпомагане на инвестициите и възможностите за заетост в трансграничния регион с оглед на синергиите между секторите SEM“. Събрани са и данни за 2 съвместни бази данни за борса на труда. 2 Ръководства „Съвместни условия на труд и разпоредби в трансграничния регион“ и „Правене на бизнес в трансграничния регион“ бяха разработени и отпечатани на 3 езика от страна на Водещия бенефициент и Бенефициента 2. Два трансгранични SEM-центъра - един в Крайова и един във Видин бяха създадени и оборудвани. Разработен е и виртуален SEM център, до който можете да получите достъпна https://www.virtual-sem-centre.eu/en/.

Разработена е онлайн система на планираните онлайн курсове за обучение в областта на туризма, селското стопанство и информационните технологии и е достъпна на www.sem-centres.eu. За насърчаване на платформата за обучение бенефициентите организираха 5 „онлайн“ обучения на живо. В резултат на това до момента общо 338 лица са се регистрирали в платформата, а 128 от тях са се възползвали от възможностите за онлайн обучение, предлагани от платформата, завършвайки един или повече обучителни курсове.

Пет регионални обучения в трите области, адресирани по проекта, бяха организирани и в избираемата зона - Видин, Плевен, Добрич, Кълъраш и Крайова. И накрая, на 26 октомври 2018 г. във Видин се проведе Съвместен панаир за работа.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.