Slide background
Slide background
Slide background

STD (ROBG-138)

Оптимизиране на трафика в трансграничния Дунавски район

Каква е целта?

Да се подобри планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добра свързаност с Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

Какъв е бюджетът?

7,943,701.93 евро, от които 6,752,146.63 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ)Териториално-административна единица - окръг Мехединци (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Долна Митрополия (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.12.2017

Крайна дата: 11.12.2023

Продължителност: 72 месеца

Къде се изпълнява?

Чернеци, Дедовица Ноуа, Дедовица Веке, Валя Копчии, Дудасу, Алунишу, Бъдицещи, Хусничиоара, Бороджя, Челната, Думбравица, Марману, Опранещи, Пери, Прибойещи, Селищени, Прунишор, Балота, Червеница, Лумник, Зегайа, Пълтинишу, Говодарва, Рошия, Негрещи, Окръг Мехединци, Румъния

Долна Митрополия, Подем, Рибен, Божурец, Победа и Биволаре, Община Долна Митрополия, България

Как се изпълнява?

  • 27,38 км модернизирани на територията на Румъния – модернизация на DJ607A – околовръстен път Дробета Турну Северин – Чернеци – Валя Копчии – Пери - Прунишор (E70-TEN-T);
  • 6,450 kм модернизирани на територията на България – рехабилитация на път PVN1041, път PVN2046 и път PVN3044;
  • Организиране на 3 пресконференции и 8 прессъобщения (4 в Румъния, 4 в България);
  • Информационни и промоционални материали (временни и постоянни табели);

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 33,83 kм обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища

Резултати от програмата: Трансгранично население(535,142 души: област Плевен = 269,752 души и окръг Мехединци= 265,390 души) обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

Статус на проекта:

Като се има предвид, че проектът предвижда рехабилитация на пътищата, основният напредък, регистриран на ниво проект, се състои от действията, изпълнени до момента от двамата партньори по проекта, както е описано по-долу:

ВБ актуализира предпроектното проучване и стартира за трети път процедурата за възлагане на обществени поръчки за проектиране и работи за модернизация на 27,819 км пътища (DJ607A - околовръстен път Дробета Турну Северин – Чернеци – Валя Копчии – Пери - Прунишор -E70-TEN-T), през Септември 2019 г. След процеса на оценка на получените три оферти, през януари 2020 г. е подписан договор за изпълнение, който се очаква да бъде финализиран до юли 2022 г. Физическият етап на строителството е достигнал 17% до момента, представляващ изпълнение на отводнителни и дренажни елементи и засипване основата при опорите с натрушен камък. В допълнение, през настоящия отчетен период, ВБ отчете и придобиването, съответно инсталирането и поставянето на 8 временни табелиза инвестиционната цел.

Б2 успя да оцени подадените оферти и възложи три отделни поръчки (за всеки от трите участъка - път PVN1041, път PVN2046 и път PVN3044 беше подписан различен договор). След подписването на договорите строителните площадки и на трите части от инвестицията бяха отворени в края на ноември 2019 г. До момента изпълнението на строителната част от инвестиционна цел 2 - „Рехабилитация на общинска пътна мрежа от PVN 2046/ІІІ-118, Подем - Долна Митрополия/Биволаре/PVN 1042”, км 0 + 00 - км 1 + 800” и инвестиционна цел 3 - „Рехабилитация на общинска пътна мрежа от PVN 3044/ІІІ-118, Подем - Долна Митрополия/Божурица/PVN 1042, от км 0 + 000 до км 2 + 100”са завършени от началото на юни 2020 г. Строителните работи, които са част от инвестиционна цел 1 -„Рехабилитация на общинска пътна мрежа от PVN 1041/ІІІ-118, Комарево - Долна Митрополия/Подем - Рибен - ДЗС1 Май” от км 0 + 750 до км 3 + 300”също бяха финализирани. Разрешението за приемане и използване е издадено от Дирекцията за национален строителен контрол за приемане на пътища в началото на август 2020 г. Цялостната рехабилитация на път PVN1041, път PVN2046 и път PVN3044 представлява дължина от 6,45 км рехабилитирани пътни участъци, модернизирани на българска територия.

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.