Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 415

JORIMA (ROBG-415)

Съвместно управление на риска и партньорство в граничния район Кълъраш – Добрич

Каква е целта?

Да обхване управлението на превенцията на риска и да разреши потенциални и съществуващи проблеми в тези области, като използва съвместните сили на двете съседни държави, вместо всяка страна да използва само собствените си ресурси.

Какъв е бюджетът?

800,216.17 евро, от които 680,183.74 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Администрация на Община Добричка (България)

Бенефициент 2 (Б2): Инспекторат за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “БарбуЩирбей” (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 13.03.2019

Крайна дата: 12.12.2022

Продължителност: 45 месеца

Къде ще се изпълнява?

Добрич в България

Кълъраш в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • 1 Стратегия и План за действие за съвместни дейности срещу наводненията и други природни бедствия;
  • 1 съвместна мрежа от партньори за съвместно ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации, включително 1 план за действие;
  • Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на негативното въздействие на природните и други бедствия;
  • Закупуване на специално оборудване за Инспекторат за извънредни ситуации в Кълъраш.

                                                             

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

456.859 души, които се ползват от действия по управление на риска

456.859 души, които се ползват от мерки за защита от наводнения

11 подписани съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати от Програмата:

456.859 души, които се ползват от от качеството на съвместното управление на риска в областта на ТГС

Статус на проекта (отразен в докладите за напредък)

Проектът е в последния месец на изпълнение от общо 45. Постигнат е следният напредък:

1. Във връзка с изпълнението на Работен пакет I1 „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на негативното въздействие на природните и други бедствия” тръжната процедура за закупуване на оборудване, стартирана от Водещия бенефициент през октомври 2019г. е финализирана с подписване на договори за 5-те лота за закупуване на конкретно оборудване на 13.05.2021 г. Оборудването вече е доставено на Водещия бенефициент, както следва:

а) За Лот 1 „Закупуване на Ролков контейнер с монтиран в него бензинов генератор и пневматична телескопична кука“ – оборудването е доставено и прието от Водещия бенефициент на 17.02.2022 г.;

б) За Лот 2 „ Закупуване на дрон“ – оборудването е доставено на 24.08.2021 г. и прието от Водещия бенефициент на 25.08.2021 г.;

в) За Лот 3 „Закупуване на Специализирано противопожарно и спасително оборудване“ – оборудването е доставено и прието от Водещия бенефициент на 17.02.2022 г.;

г) За Лот 4 „Закупуване на надуваема лодка с извън бордов двигател и ехо лот“ – оборудването е доставено и прието от Водещия бенефициент на 27.09.2021 г.;

д) За Лот 5 „ Закупуване на високо проходими автомобили“ – оборудването е доставено на 24.08.2021 г. и прието от Водещия бенефициент на 25.08.2021 г.

2. По отношение на изпълнението на Работен пакет I2 „Закупуване на специфично оборудване за Инспекторат за извънредни ситуации Кълъраш” от странана бенефициента 3, бяха подписани следните договори:

a) Договор от 03.09.2019 за закупуване на автомобил за интервенции. Оборудването е доставено на бенефициента на 06.09.2019;

б) Договор от 11.11.2020 за закупуване на мрежов сървър с лиценз за операционна система. Оборудването е доставено на бенефициента на 23.11.2020;

в) Договор от 11.11.2020 за закупуване на работни станции с лиценз за операционна система и лицензи за пакет тип Office. Оборудването е доставено на бенефициента на 23.11.2020;

г) Договор от 11.11.2020 за закупуване на лицензи за офис пакет. Оборудването е доставено на бенефициента на 23.11.2020;

д) Договор от 11.11.2020 за закупуване на външна система за видеонаблюдение. Оборудването е доставено на бенефициента на 25.01.2021;

е) Договор от 07.01.2021 за закупуване на стенен екран. Оборудването е доставено на бенефициента на 27.01.2021;

ж) Договор от 06.10.2021 г. за закупуване на UPS 10 000 VA и UPS работна станция. Оборудването е доставено на бенефициента на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г.;

з) Договор от 06.10.2021 г. за закупуване на дисплей панел, монитори и видео проектор. Оборудването е доставено на бенефициента на 22.10.2021 г. и 26.10.2021 г.;

и) Договор от 06.10.2021 г. за закупуване на стационарни радио терминали TETRA. Оборудването е доставено на 14.10.2021 г.;

ж) Договор от 07.10.2021 г. за закупуване на оперативни автомобили за интервенции. Оборудването е доставено на 23.11.2021 г.;

к) Договор от 03.12.2021 г. за закупуване на принтери и многофункционални устройства. Оборудването е доставено на 31.12.2021 г.;

л) Договор от 03.12.2021 г. за закупуване на switch мениджмънт 48 порта и ракла 42U 800х1000 мм. Оборудването е доставено на 31.12.2021 г.;

м) Договор от 24.02.2022 г. за закупуване на 5 бр. преносими мрежови терминали TETRA. Оборудването е доставено на 24.03.2022 г.;

н) Договор от 07.07.2022 г. за закупуване на Озвучителна система, включваща усилвател, дифузьор и микрофонна система - приемник и 2 микрофона. Оборудването е доставено на 05.08.2022 г.;

о) Договор от 23.06.2022 г. за закупуване на метален шкаф с плъзгаща се врата и пощенска кутия. Оборудването е доставено на 04.07.2022 г.;

п) Договор от 07.07.2022 г. за закупуване на Работна станция, включително лиценз за операционна система Windows, лиценз Microsoft Office и Редактор на лицензи, CDR (CORELL) четец на файлове. Оборудването е доставено на 08.08.2022 г.;

р) Договор от 07.07.2022 г. за закупуване на лаптопи – 2 бр., включително лиценз за операционна система Windows (2 бр.) и лиценз за Microsoft Office. Оборудването е доставено на 08.08.2022 г.;

с) Договор от 07.07.2022 г. за закупуване на лаптопи - 11 бр., включително лиценз за операционна система Windows и лиценз за Microsoft Office. Оборудването е доставено на 08.08.2022 г.;

т) Договор от 07.07.2022 г. за закупуване на Аудио алармена система. Оборудването е доставено на 25.07.2022г.

3. Общата стратегия и общият план за действие бяха разработени и приети от ВБ през май 2020 г. Документите бяха преведени на английски и румънски език и отпечатани в 100 триезични екземпляра през март 2021г.

4. Първото съвместно симулационно учение беше организирано от Водещия бенефициент в периода 29-30.08.2022 г. в община Добричка, а второто съвместно симулационно учение беше организирано от Бенефициент 3 в периода 13-14.10.2022 г. в окръг Кълъраш.

5. Промоционални материали бяха разработени от Б3 (вътрешни и външни банери, ролкови банери, плакати, листовки и химикалки) и раздадени на хората, за да ги информират за детайлите и спецификата на проекта. Разработен е уебсайтът на проекта https://riskmanagement-robg.eu./, достъпен на румънски, български и английски език.

 

Изображения

Декември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.