Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 408

EF - ROAD (ROBG-408)

Целенасочени усилия за подобряване на пътната инфраструктура в трансграничния регион
 

Каква е целта?

Да развие пътната инфраструктура в трансграничния регион чрез подобряване на достъпа между вторичните и третичните възли и мрежата TEN-T в региона.

Какъв е бюджетът?

7,997,947.62 евро, от които6,798,255.46 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Долж, представляван от окръжния съвет на Долж (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Агенция "Пътна инфраструктура" (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 25.04.2018

Крайна дата: 24.04.2023

Продължителност: 60 месеца

Къде се изпълнява?

Долж, Румъния

Плевен, България

Как се изпълнява?                                  

Проектът предвижда модернизация на два пътища - Път 652А, ДН 6 Кърчеа - ДН 65,от км 0 + 000 до км 6 + 200 област Долж и път III 118 Гулянци - ДолнаМитрополия, от км 14 + 786 до км 24 + 150 област Плевен на обща дължина 15.564 км.

 Проектът разработва 5 (пет) съвместни мерки, свързани с индикатора за резултатите на програмата:

1. Улесняване на образователните дейности по безопасност на движението в детските градини и училищата чрез предоставяне на материали за сценарии за ролеви игри, които децата могат да срещнат по пътя;

 2. Осъзната кампания за възрастни за управление на скоростта и човешка  толерантност по пътя - брошури, отразяващи материали, приспособления и др .;

3. Знаците за обратна връзка на водача ще бъдат монтирани на пътя, в този конкретен случай знаците за скоростта на слънчевия радар. Те са устройства за успокояване на трафика, предназначени да забавят скоростите, като ги предупреждават за тяхната скорост;

4. На пътя ще се използват шумни маркировки за хоризонталните линии на ръба. Те ще подобрят видимостта и ретроотражаемостта в мокри условия, като създадат „печат“, който ще подобри пътната безопасност, като в същото време ще осигури допълнителна полза от шумотевицата, когато бъде пренесена;

5. Общ подход на двата пътя за монтиране на ограждения рефлектори на по-малко разстояние между тях, за да се осигури много по-голяма отражателна способност през нощта.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. Маршрутно ориентиране, откриване и управление на инциденти / извънредни ситуации, проучвания на потоците на трафика, проучвания за осъществимост на трансгранични теми; 15,56 km от общата дължина реконструирани или модернизирани пътища;

Резултати от програмата: 13,274.00 души от трансграничното население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта

До момента бяха отчетени следните основни постижения:

- Договорът за модернизация на път 652A, DN 6 Карча - DN 65 от км 0 + 000 до км 6 + 200, окръг Долж е възложен на 19.12.2018 г., работите продължават и се предвижда да бъдат финализирани през март, 2022;

- Договорите за предоставяне на образователни пътни игри за деца, предоставяне на приспособления, подобряващи безопасността на движението по пътищата и за предоставяне на услуги за изпълнение на дейности по безопасност на движението по пътищата и реклама, са възложени от Б2 на 08.08.2019 г. и 13.08.2019 г. Договорите ще бъдат изпълнени след приключване на работите по проекта;

- Приключиха изпълнението на СМР по проект ROBG-408 за обновяване на път III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен и е издаден Протокол /Акт /15 на 27.10. 2021 г., в ход е процедурата по издаване на Окончателния Протокол /Акт/16.

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.