Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 408

Targeted efforts (ROBG-408)

Целенасочени усилия за подобряване на пътната инфраструктура в трансграничния регион
 

Каква е целта?

Развитие на пътната инфраструктура в трансграничния регион чрез подобряване на достъпа между вторичните и третичните възли и мрежата TEN-T в региона.

Какъв е бюджетът?

7,997,947.62 евро, от които6,798,255.46 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Долж, представляван от Окръжния Съвет на Долж (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Агенция "Пътна инфраструктура" (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 25.04.2018

Крайна дата: 24.04.2022

Продължителност: 48 месеца

Къде се изпълнява?

Долж, Румъния

Плевен, България

Как се изпълнява?                                 

Проектът предвижда модернизация на два пътя - път 652A, DN 6 Карчя - DN 65 от км 0 + 000 до км 6 + 200, окръг Долж, и път III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14 + 786 до км 24 + 150 , Област Плевен на обща дължина 15.564 км.

Проектът разработва 5 (пет) съвместни мерки, свързани с индикатора за резултатите на програмата:

1. Улесняване на образователните дейности по безопасност на движението в детските градини и училищата чрез предоставяне на материали за сценарии за ролеви игри, които децата могат да срещнат по пътя;

2. Осъзната кампания за възрастни за управление на скоростта и човешка толерантност по пътя - брошури, отразяващи материали, приспособления и др .;

3. Знаците за обратна връзка на водача ще бъдат монтирани на пътя, в този конкретен случай знаците за скоростта на слънчевия радар. Те са устройства за успокояване на трафика, предназначени да забавят скоростите, като ги предупреждават за тяхната скорост;

4. На пътя ще се използват шумни маркировки за хоризонталните линии на ръба. Те ще подобрят видимостта и ретроотражаемостта в мокри условия, като създадат „печат“, който ще подобри пътната безопасност, като в същото време ще осигури допълнителна полза от шумотевицата, когато бъде пренесена;

5. Общ подход на двата пътя за монтиране на ограждения рефлектори на по-малко разстояние между тях, за да се осигури много по-голяма отражателна способност през нощта.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. Маршрутно ориентиране, откриване и управление на инциденти / извънредни ситуации, проучвания на потоците на трафика, проучвания за осъществимост на трансгранични теми; 15,56 km от общата дължина реконструирани или модернизирани пътища;

Резултати от програмата: 13,274.00 души от трансграничното население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта

До момента бяха отчетени следните основни постижения:

- Разработена е обща комуникационна стратегия;

- Договорът за модернизация на път 652A, DN 6 Карчя - DN 65 от км 0 + 000 до км 6 + 200, окръг Долж е възложен и работата продължава;

- Договорите за предоставяне на образователни игри за движение по пътищата за деца, предоставяне на приспособления за подобряване на пътната безопасност и за предоставяне на услуги за изпълнение на дейности по пътна безопасност и публичност, са възложени от Б2;

- Договорът за „Изпълнение на строителни работи по проект ROBG-408 Надстройка на път III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14 + 786 до км 24 + 150, област Плевен“ е възложен и работата продължава;.

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.