Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 383

BC-TENT (ROBG-383)

По-добре свързани вторични и третични възли към основната и цялостната мрежа на TEN-T чрез съвместни трансгранични мерки

Каква е целта?

Да се подобрят условията на движение, безопасността и проводимостта между вторични и третични възли и основната TEN-T инфраструктура в трансграничната зона чрез модернизация на 5.087 км местни и регионални пътища с трансгранично значение.

Какъв е бюджетът?

4,769,687.25 евро, от които 4,054,234.14 евро ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Велико Търново (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица – община Кaлaфат (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Асоциация „Бъдеще днес“ (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 10.12.2019

Крайна дата: 31.12.2023

Продължителност: 48 месеца и 22 дни

Къде ще се изпълнява?

Видин, Велико Търново в България

Калафат, окръг Долж в Румъния

Как ще се изпълнява?  

  • Модернизация на 5,087 км локални и регионални пътища с трансгранично значение, които пряко свързват вторични и третични възли от двете страни на Дунава към основната TEN-T инфраструктура;
  • Координиране на механизмите за преодоляване на нови съвместни предизвикателства, произтичащи от функционирането на основната TEN-T инфраструктура по паневропейските коридори 4, 8 и 9;
  • Организиране, с подкрепата на неправителствени организации, на дейности за повишаване на осведомеността за безопасността на граждани на места, където има интензивен трафик по пътищата.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 

- 5.087 км реконструирани или модернизирани пътища;

- 3 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. Изготвяне на доклад за мерките за безопасност на движението, прилагане на напътствие по маршрута и провеждане на кампания за повишаване на осведомеността за безопасността.

Резултати от програмата: 

- 85,854 - трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T.

Статус на проекта

Срокът за изпълнение на проекта приключи на 31.12.2023 г., но поради забавянията, регистрирани в инвестиционната дейност на ВБ, проектът беше включен в списъка на нефункционалните проекти. Новата дата за завършване на проекта е 31.12.2024 г.

ВБ финализира процеса на заявка/ получаване на одобрения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за техническия проект. Инвестиционната цел на ВБ е разделена на 3 подобекта. За подсайтове номер 1 относно ул. „Опълченска“ и номер 2 с уличната мрежа, ВБ подписа договорите за строителство на 24.08.2023 г. За подобект № 1 изпълнението на строителните работи е 270 дни от откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строителството.Съгласно Плана за действие, предоставен от ВБ, откриването на подобект №. 1 се очаква да се проведе през юли 2024 г., докато работите ще приключат през декември 2024 г. За подобект № 2 строителните работи се изпълняват в 120-дневен срок от откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на работите. Протоколът №. 2а за откриване на подобект №. 2 е издаден на 23 октомври 2023 г. Според информацията, предоставена от ВБ, изпълнението на СМР за подобект №. 2 ще бъде завършен през март 2024 г.

За подобект № 3, ВБ подписа договора за строителство и даде заповед за започване на работите на 04.07.2023 г. СМР за подобект № 3 са в ход.

Б2 – финализира строителните работи и отчете като постигнати 0,51 км модернизирани пътища в Калафат. Приемът в края на строителните работи от името на Б2 се състоя на 21 септември 2023 г. Освен това Б2 отчете стойност от 16 809 души, обслужени от модернизираната улица Жиълуи за индикатора за резултат.

Б3 - финализира прилагането на 2 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T, а именно кампанията за повишаване на осведомеността относно безопасността и механизма за мерки за безопасност на движението. По отношение на механизма за насочване на маршрута, от 3 интелигентни табла за трафик, доставени от Б3, са инсталирани само 2, докато това, доставено на ВБ, все още не е инсталирано, тъй като строителните работи от негово име продължават. Докладът за мерките за безопасност на движението можете да намерите на следните линкове:

1.https://www.vidin.tv/?p=13223

2. https://lachezara-tv.eu/bg/2023/06/01/

3.https://veliko-tarnovo.bg/bg/evrofinansirane/mezhdunarodni-proekti-s-uchastieto-na-obshtina-veliko-tarnovo/proekt-po-dobre-svrzani-vtorichni-i-tretichni-tochki-v-glavnata-mrezha/

                                                        

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.