Slide background
Slide background
Slide background

Покана за представяне на оферти за изследване на ESPON: Трансгранични обществени услуги 2.0 / CPS 2.0

Поканата за представяне на оферти за изследване на трансгранични обществени услуги 2.0 бе обявена в резултат на тясно сътрудничество с ГД „Регионална политика“ и споразумението относно две допълващи се тематични дейности. Изследването ще има за цел да капитализира и широко разпространи анализите, насочени към трансграничните обществени услуги CPS (2018).

Основните цели са: валидиране на концептуалната и методологична рамка по отношение на събирането и анализа на данни за трансграничните обществени услуги в ЕС, организиране на събирането на данни (актуализиране на базата данни и сравнимите показатели за анализ на предоставянето на тези услуги в трансграничните региони), увеличавайки информацията сред заинтересованите страни, за да се достигне до по-широка аудитория.

Отворената покана, публикувана по същото време от ГД „Регионална политика“, представлява опис на трансграничните обществени услуги (CPS), позволяващ непрекъснато актуализиране на отделните услуги.

Наличен максимален бюджет: 75 000 евро, без ДДС

Краен срок за подаване на оферти: 26 април 2021 г.

За допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на ESPON: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/cross-border-public-services-20-%E2%80%93-cps-20

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.