Slide background
Slide background
Slide background

За румънски бенефициенти – Важно относно необходимостта от проверка/попълване на имейл адреса за кореспонденция в Електронната система за обществени поръчки (SEAP)

Непопълването или неправилното попълване на имейл адреса за контакт на възлагащия орган/субект в полето ИМЕЙЛ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ В ОВЕС в раздела ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ - в профила на възложителя/субекта в Електронната система за обществени поръчки (SEAP) генерира блокажи при изпращане за публикуване или дори непубликуването на обявления за започване/възлагане, за които публикуването в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВЕС) е задължително.

Следователно, задължително е да се попълни само един имейл адрес за контакт, принадлежащ на възлагащия орган/субекта в полето, споменато по-горе, а не имейл адресите на други субекти. Също така се препоръчва да проверите, попълните и коригирате, според случая, адресът на електронната поща за контакт на възлагащия орган във връзка с ОВЕС, съгласно инструкциите, предоставени във видео урока, достъпен на уебсайта на Електронната система за обществени поръчки (SEAP) на: https://e-licitatie.ro/pub/archive/manual-and-video/100000420.

Изображения

Декември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.