Slide background
Slide background
Slide background

Информационно събитие по Втората покана за набиране на проектни предложения-16 февруари 2016 Гюргево

Втора информационна среща касаеща втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg V-A Румъния-България се състоя днес, 16 февруари 2016, в Гюргево, в което участие взеха 83 потенциални бенефициенти от окръзите Констанца, Кълъраш, Телеорман и Гюргево.

Управляващият Орган (Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния), Националният партниращ орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България), заедно със Съвместния секретариат в рамките на Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България, организираха информационна среща, касаеща финансовия период 2014-2020, в рамките на втората покана за набиране на проектни предложение.

Тези информационни събития имат за цел да предоставят информация относно възможността за достъп до европейски фондове по 2-те приоритетни оси, по които могат да се подават проектни предложения до 15 март 2016, 16:00 часа: Приоритетна ос 4 - Квалифициран и приобщаващ регион, Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион, а също така бяха дадени примери за най-често срещани грешки при написването на исканията за финансиране.

Следващите информационни срещи ще се проведат както следва: 17 Февруари 2016 – Крайова, 18 Февруари 2016 – Плевен, 23  Февруари 2016 – Букурещ.

A да видите снимки от това събитие, натиснете тук.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.