Slide background
Slide background
Slide background

Информационно събитие по втората покана за набиране на проектни предложения -17 февруари 2016, Крайова

Управляващият Орган (Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния), Националният партниращ орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България), заедно със Съвместния секретариат в рамките на Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш

за границата Румъния-България, организираха днес 17 февруари 2016, в Крайова,         

информационна среща относно Програмата Interreg V-А Румъния-България и втората покана за набиране на проектни предложения с краен срок за подаване до 15 март 2016 г. 16:00 часа.

На всички 70 участници в събитието бе представена информация за възможността за достъп до европейските фондове по двете приоритетни оси по втората покана за набиране на проектни предложения: Приоритетна ос 4 -  Квалифициран и приобщаващ регион, Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион, а също така бяха дадени примери за най-често срещани грешки при написването на исканията за финансиране.
Следващите информационни срещи ще се проведат както следва: 18 Февруари 2016 – Плевен, 23  Февруари 2016 – Букурещ.

A да видите снимки от това събитие, натиснете тук

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.