Slide background
Slide background
Slide background

SoBy (ROBG-278)

Подобрена координация и социални политики между Община Бяла и комуна Градинари за ефективен трансграничен регион

Каква е целта?

Целта на проекта е да подобри сътрудничеството и да направи по-ефективни публичните институции в трансграничния регион Румъния – България.

Какъв е бюджетът?

1,081,938.54 евро, от които 919,647.75 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Бяла(България)

Бенефициент 2 (Б2): комуна Гръдинари (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 02.02.2019

Крайна дата: 01.07.2022

Продължителност: 41 месеца

Къде ще се изпълнява?

Русев България

Гюргево в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Изготвяне на съвместна стратегия с предложени действия за възрастни хора;
  • Развитие на отдела за социални грижи в кметството на комуна Гръдинари;
  • Създаване на GraDAL - активна и директно подпомагана система за живот за възрастни хора, живеещи в Гръдинари;
  • Създаване на система за обмен на информациямежду социалните отдели от Градинари и Бяла;
  • Съвместни социални мероприятия за възрастни хора;
  • Създаване на център за възрастни хора в община Бяла.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:5 подкрепени трансгранични механизми (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) с цел подобряване на капацитета за сътрудничество.

Резултати на програмата:повишена интензивност на сътрудничеството между трансграничните заинтересовани страни (администрации, НПО), достигаща от ниво 3 до ниво 4.

Статус на проекта

Регистриран е следният напредък:

- И двамата партньори са възложили договорите за предоставяне на външни консултантски услуги за управление на проекта;

- И двамата партньори са възложили договорите за предоставяне на услуги за информиране и публичност. По този начин ще се проведат информационните кампании в рамките на проекта;

- 1 откриваща пресконференция е организирана в Русе на 26.06.2019 г.;

- Б2 е възложил поръчката за услуги по устен и писмен превод, използвани по време на изпълнението на дейностите по проекта;

- Развитието на отдела за социални грижи в кметство Градинари е финализирано, 2-мата експерти, предвидени в апликационната форма, за отдела за социални грижи в Градинари са назначени. Доставено е предвиденото оборудване (2 лаптопа, 2 шкафа и 1 мултифункционално устройство);

- Б2 е възложил договор за доставка на 30 аптечки, 30 органайзера за лекарства и 30 чанти, предвидени за създаването на GraDAL - активна и директно подпомагана система за живот за възрастни хора, живеещи в Гръдинари;

- Оборудването, предвидено за съвместните социални събития за възрастни хора, е доставено на B2, но събитията са отложени поради ограничения заради COVID-19;

- Изготвена е обща стратегия за справяне със социалните нужди на възрастните хора, живеещи в трансграничния регион община Бяла - комуна Гръдинари;

- ВБе възложил поръчката за изпълнение на строителните работи и е обявил процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на оборудване за центъра за възрастни хора в община Бяла.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.