Slide background
Slide background
Slide background

TWTLD (ROBG-290)

Писмените съкровища на Долен Дунав

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е насърчаване на съвместното опазване, защита, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно наследство на трансграничния регион Румъния – България чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитието на литературния туризъм, като основен фактор за използване на общите предимства и потенциал, както и преодоляване на несъответствията.

Какъв е бюджетът?

486 028.75 евро, от които 413 124.43 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Фондация "Глобални библиотеки България"

Бенефициент 2 (Б2): Окръжна библиотека на Долж „Александру и Аристиа Аман“

Бенефициент 3 (Б3): Регионална библиотека„Любен Каравелов“

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 10.10.2018

Крайна дата: 09.06.2021 (удължен с 8 месеца)

Продължителност: 32 месеца

Къде ще се изпълнява?

Крайова – в Румъния

София, Русе – в България

Как ще се изпълнява?

  • Нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм „Долен Дунав“ (Долен Дунав ТДЛТ);
  • Две пилотни, модерни и иновативни за целия регион литературни туристически атракции ще бъдат създадени в библиотеките в Русе и Крайова, базирани на най-новите дигитални технологии;
  • Най-малко 5 литературни туристически пакета и 5 туристически маршрута ще бъдат създадени в трансграничната зона;
  • Два международни литературни фестивала;
  • Интегрирана стратегия за развитие на Долен Дунав ТДЛТ,разработена с активното участие на всички заинтересовани страни в трансграничния регион;
  • Тригодишен план за действие за управление на Новия Долен Дунав ТДЛТ;
  • Стратегически план за развитие на трансгранична мрежа от заинтересовани страни ще бъде изготвен;
  • Иновативна маркетингова стратегия за международно популяризиране на новата визия на Долен Дунав ТДЛТ.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: Увеличаване на очаквания брой посещения на подкрепени обекти от културно и природно наследство и атракции, създадени 2 интегрирани туристически продукта/услуги, 4 общи стратегии, политики или планове за управление и валоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчива икономическа употреба.

Резултати на програмата: увеличаване броя на нощувките в трансграничната зона с 4.320е

Статус на проекта

До момента са отчетени следните резултати:

Разработването на регионално изследване и разработване на Интегрирана стратегия за устойчиво развитие на писмените съкровища на трансграничната дестинация на Долен Дунав за литературен туризъм беше финализирано. Доставената база данни е използвана като база за разработване на маршрути и сайтове за литературен туризъм и също така ще бъде използвана при по-късната оценка на потенциалните заинтересовани страни.

Изготвен е доклад, съдържащ анализите на литературните туристически ресурси и инфраструктура, доклади относно двата въпросника от проучването на мнението на заинтересованите страни, както и Стратегията за устойчиво развитие на региона.

За дейност T2 (Изпълнение), B3 - продължи с доставката на оборудването. Доставено е следното оборудване и услуги:

O Станция за ламиниране на книги;

O Производство на графични 3D обекти и анимации за холограмен куб;

O Видеозаснемане, инсталиране и постпродукция на стандартен тип в организатора;

O Производство на графични 3D обекти и анимации за холограмна пирамида;

Екипът на Б3 започна да цифровизира най-атрактивните ресурси за туристите в трансграничния регион. Процесът трябва да продължи и извън срока на текущия проект и е зададена цел от поне 200 000 сканирани страници на партньор по проекта.

Доставени са и следните артикули:

-Голяма тъчскрийн маса;

-Прозрачен екран - 2 бр;

-Екран за замъгляване;

Установени са 5 маршрута (от деветте маршрута, предложени от експертите на екипа по проекта), най-представителният за трансграничния район. Това са:

1. Литературна Добруджа (3 нощувки / 4 дни, приблизително 390 км); Маршрут: Констанца - Мангалия - Балчик - Добрич - Силистра - Кълъраш - Чернавода - Меджидия - Констанца;

2. Пътуване от книга до филм (3 нощувки / 4 дни, приблизително 470 км); Маршрут: Турну Мъгуреле - Силистея Гумеши - Александрия - Гюргево - Русе - Велико Търново - Никопол - Турну Мъгуреле;

3. Литература у дома. Мемориални къщи 1 (3 нощувки / 4 дни, приблизително 290 км); Маршрут: Гюргево - Русе - Велико Търново - Елена;

4. Литературата на големите градове (2 нощувки / 3 дни, приблизително 150 км); Маршрут: Крайова - Беkет - Оряхово - Враца;

5. Маршрут: Дробета Турну Северин - Крайова - Каракал - Беkет - Оряхово - Враца - Белоградчик - Видин - Калафат - Четате - Дробета Турну Северин (3 нощувки / 4 дни, приблизително 615 км);

За всеки маршрут спирки, път за преминаване и туристически цели са ясно определени.

За дейност T4, Б3 - участва в създаването на трансгранична мрежа от заинтересовани страни (CBSN).

ВБ нае външна експертиза в областта на туризма, за да осигури професионална подкрепа за анализа и оценката на заинтересованите страни по отношение на писмените съкровища на трансграничната дестинация за Долен Дунав за литературен туризъм. Русенските библиотеки участваха активно в дейностите от този работен пакет.

ВБ е възложила външна експертиза за провеждане на проучване на 300 заинтересовани страни от трансграничния регион.

Изображения

Май 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.