Slide background
Slide background
Slide background

Green Education (ROBG-3)

Образованието чрез „зелено училище”

като насърчаване на устойчивото използване на културното и природното наследство и ресурси

Каква е целта?

Насърчаване на съвместния потенциал на областите Монтана и Долж за по-добър туристически поток, чрез развитие на oбразованието чрез „зелено училище” на територията на област Монтана (България) и създаване на туристически информационен център в Крайова (Румъния).

Какъв е бюджетът?

693,880.93 евро, от които589,798.78 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Сдружение „Център за развитие Монтанезиум“/СЦРМ/ (Монтана, България)

Бенефициент (Б2): Сдружение Винаги за Европа (Крайова, Долж, Румъния)

Kога?

Начална дата: 03.02.2016

Крайна дата: 02.08.2017

Продължитеност: 18 месеца

Къде?

Монтана, Видин и Враца в България

Долж, Олт и Мехединци в Румъния

Как?

  • Продукция и излъчване на десет 15-минутни образователно-информационни филми на Английски, Български и Румънски, популяризиращи културното и природно наследство на област Монтана и на десет 15-минутни образователно-информационни филма на Английски, Български и Румънски, промотиращи културното и природно наследство на окръг Долж;
  • Организация и провеждане на три 5 дневни курса „Зелено училище в България – по едно за всяка от целевите групи ученици: до 12 годишна възраст, до 14 годишна възраст и до 16 годишна възраст;
  • Създаване на туристически информационен център в Крайова, Румъния;
  • Организиране на 3-дневен форум на учителите в Румъния;
  • Изготвяне на рекламни каталози, материали и статии за образованието чрез „зелено училище“насочени към целевите групи;
  • Популяризиране на образованието чрез „зелено училище“ чрез излъчване на радио спотове - както в Румъния, така и в България.

Резултати (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Нов туристически трансграничен интегриран продукт, наречен Образование чрез „Зелено училище (Green School Education), разработен на територията на област Монтана, България; Туристически Информационен Център, създаден в Крайова, Долж, Румъния и увеличаване със 100 на очаквания брой посещения на обекти от културното и природно наследство в областта.

Резултати от програмата: Нарастване на броя на нощувките в трансграничния регион на Монтана и Долж с минимум 3000.

Статус на проекта

Бенефициентите по проекта са изпълнили дейностите и са постигнали следните резултати:

Пресконференцията за стартиране на проекта беше организирана на 26.04.2016 г. в Крайова, Румъния.

Изготвени бяха десет 15-минутни образователно-информационни филми на Английски, Български и Румънски, популяризиращи културното и природно наследство на област Монтана и десет 15-минутни образователно-информационни филма на Английски, Български и Румънски, популяризиращи културното и природно наследство на окръг Долж. Филмите бяха излъчени по телевизионни канали от Монтана, Враца, Видин, Долж, Олт и Мехединци, а също така са достъпни на уебсайта на проекта на линкаhttps://greenschooleducation.eu/media/.

Други 20 филма за културното и природното наследство и ресурси на областите Монтана и Долдж са записани на 2000 DVD и разпространени. Всички образователно-информационни филми бяха раздадени на ученици на възраст 12-16 години, представляващи целевата група на проекта.

Създаден беше и Туристическия информационен център в Крайова със страницавъв Facebook: https://www.facebook.com/greenschooleducation/

Центърът предлага помощ и организира дейности в съответствие със своята цел - да популяризира общия потенциал и да разпространява информация между членовете на общността в Крайова относно общите трансгранични туристически дестинации, курсове и др.

Първият 5-дневен курс по Образование чрез зелено училище беше организиран през периода 28.11-03.12.2016 г. във Вършец, Монтана за деца до 14 години както от Румъния, така и от България.

2-рото издание на курса Образование чрез зелено училище беше проведено в периода 27.03.2017-01.04.2017 г. в град Вършец за ученици до 16 години.

3-тото издание на 5-дневните курсове Образование чрез зелено училище беше проведено в периода 19.06.2017-24.06.2017 г. в град Вършец за ученици до 12 години.

Тридневният учителски форум беше организиран в Крайова с участието на 80 учители / 40 учители от област Монтана, България и 40 учители от окръг Долж, Румъния. По време на 3-дневния учителски форум учителите определиха 6 нови туристически дестинации / 3 в Монтана и 3 в Долж, подчинени на идеята за Образование чрез зелено училище за принос към увеличаване на туристическия поток в двата региона.

Промоционални каталози, материали и статии за Образование чрез зелено училище (тениски, химикалки с гравирана топка, раници, шапки, памет) бяха разработени и разпространени до целевите групи.

Бяха направени радио спотове за популяризирането на проекта, както на Румънски език така и на Български и бяха излъчени в Румъния и в България.

Заключителната пресконференция се проведе на 17.07.2017 г. в град Вършец, България.

Снимки от събитията и повече подробности за проекта могат да бъдат намерени на уебсайта на проектаhttp://greenschooleducation.eu/.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.