Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-8 - Общностен отпор на бедствени събития

Каква е целта?

Повишаване на местния капацитет в селските райони на граничния регион Румъния-България (района на Долж в Румъния, Видин и Монтана в България) за превенция и смекчаване на бедствията чрез развитие на разширени доброволчески звена и тяхното по-добра подготовка, включително в трансграничен контекст.

Какъв е бюджетът?

280.566,42 евро, от които 238.481,46 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 77,179 евро.

Кой го изпълнява?

Водещ партньор: Асоциация “Василиада” (Румъния)

Партньори:

- Свободен младежки център (България)

- Български червен кръст (БЧК)

- Червен Кръст - Клон Долж

Кога ще се случи?

Дата на започване: 03.02.2016

Дата на приключване: 02.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Видин, Монтана и София в България

Долж в Румъния

Как това ще се случи?

  • Популяризиране на проекта - публикации и публичност;
  • Проучване на нуждите и ресурсите;                                                                                                                              
  • Международни срещи на експерти;
  • Разработване на методически материали;
  • Разработване на уеб сайт;
  • Провеждане на 54 обучителни сесии в двете държави;
  • Провеждане на две съвместни практически учения;
  • Управление на проекта.
  • 200 доброволци обучени и подготвени за съвместни действия в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации;
  • - 120 местни административни служители подготвени за управление на риска.

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

64 000 души, които се ползват от действията по управление на риска.

Резултати на програмата:

- Увеличаване на броя на специалисти на място, подготвени за действия в случай на бедствие;

- Принос към уменията на местните власти да управляват хора по време на извънредни ситуации;

- подобрено управление на общия риск в трансграничния регион.

Етап на проекта (отразен в доклади за напредък)

Референтен период: 03/02/2016 – 03/05/2016
Изпълнението на проекта е малко изостанало от графика поради трудностите, срещнати при възлагане на договорите за услуги, но Бенефициентите считат, че графикът ще бъде възстановен и дейностите ще започнат след подписване на договора с доставчика на услуги за събития.
Референтен период: 04/05/2016 – 05/08/2016
Проектът все още изостава от график поради трудности, срещнати в първия отчетен период.
Бенефициентите по проекта са изпълнили следните действия: създаване на работна група; едно събитие за стартиране на проекта в Констанца; четири фокус групи – две в Констанца и две в Добрич; една мониторинг среща в Констанца и една в Добрич.
Камарата за Търговия, Индустрия, Навигация и Земеделие – Констанца организира и финализира следните тръжни процедури: консултантски услуги, свързани с тръжни процедури; услуги за Стратегия за приятелска трансгранична икономика в Румъния и България; услуги за транспорт; услуги за социологическо и маркетингово проучване; услуги за организиране на събития, настаняване и превод.
Търговско – промишлена палата - Добрич организира и финализира следните тръжни процедури: консултантски услуги свързани с тръжни процедури; услуги за уеб дизайн, управление и хостинг на уеб страница; услуги за заснемане на филм и обработката му; услуги за дизайн, печат, включително и на CD-та; услуги за превод; услуги за пътни и дневни; услуги за събития; дейности за популяризиране – изготвен е постер на проекта, регистриран е домейн на уебсайта а платформите са инсталирани.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.