Slide background
Slide background
Slide background

RROMA TREASURES (ROBG-410)

Открийте ромските съкровища!

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство чрез валоризиране на традиционната ромска култура в туристически продукти.

Какъв е бюджетът?

421,236.74 евро, от които 358,051.22 евро ЕФРР

Допустимият бюджет по партньори е както следва:

ВБ: 212,213.99 евро, от които 180,381.89 ЕФРР

Б2: 100,355.43 евро, от които 85,302.11 ЕФРР

Б3: 108,667.32 евро, от които 92,367.22 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Трансгранична асоциация Е(quilibrum) Околна среда (CBAEE)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин (България)

Бенефициент 3 (Б3): Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.09.2018

Крайна дата: 29.02.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Видин и Монтана в България

Долж и Мехединци в Румъния

Как ще се изпълни?

  • Проучване на клоновете на традиционната рoмскa култура;
  • Обща стратегия "Валоризация на ромската култура от трансгранична зона в туристически продукти" ще бъде разработена въз основа на проучвания;
  • 4 ъгъла,създадени за популяризиране на ромската култура;
  • Организиране на 2 трансгранични каравани “Открийте ромските съкровища!”;
  • Организиране на 4 семинара “Научете за ромската култура” за деца;
  • Организиране на 4 културни фестивала “Насладете се на ромската култура”;
  • Участие в 2 туристически панаира;
  • Кампания за популяризиране.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 2 интегрирани туристически продукта;

- 1 обща стратегия за валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяване и популяризиране за устойчиво икономическо използване;

- 280 посещения на поддържани обекти за културно и природно наследство и атракция;

Резултати на програмата: 1,000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Периодът за изпълнение на проекта приключи на 29.02.2020 г. и бяха постигнати следните цели:

Бяха разработени проучвания по отношение на клоновете на традиционната ромска култура (за окръзите Долж и Мехединци в Румъния и областите Монтана и Видин в България). Те са достъпни на следния линк: https://rromatreasures.eu/ro/studierea/.

ВБ разработи стратегия, идентифицираща общи маршрути в трансграничната зона на проекта за ромската култура и методи за нейната валоризация в туристически продукти. Стратегията е достъпна тук: https://rromatreasures.eu/ro/produsele-proiectului/strategie/.

Всеки бенефициент закупи оборудването за ъглите: CBAEE (ВБ) подреди 2 ъгъла, за окръзите Долж и Мехединци, РПУР - Видин (ПП2) подреди 1 ъгъл за област Видин и АРРБЦ 2000 (ПП3) организира 1 ъгъл за област Монтана. 4-те ъгъла бяха подредени във всеки окръг и област от района на проекта, за да се увеличава непрекъснато интересът към основните резултати от проекта и разработените документи относноромската култура и културни порядки.

Уеб сайтът на проекта е достъпен на https://rromatreasures.eu/. Освен това БЛ разработи смарт приложение за мобилен телефон чрез събиране на информация и от останалите партньори. Приложението е много полезно за туристите, тъй като съдържа много информация относно района на проекта и заради неговата приятелска структура. Смарт приложение е разработено на румънски, английски и български и може да бъде изтеглено и използвано безплатно от Google Play или App Store, чрез името: rromatreasures.

Освен това, бенефициентите на проекта са извършили всички основни събития, предвидени например: два семинара от общо 4 на име „Научете за ромската културата“ за деца, проведени през октомври и ноември 2019 г. и две каравани, посветени на откриването на ромските съкровищата в трансграничния регион. В допълнение бяха проведени четири фестивала за ромска култура „Насладете се на ромската култура“. Те генерираха различен брой участници и степен на интерес. Снимки от изпълнените събития можете да видите на следния линк: https://rromatreasures.eu/en/gallery/.

Като част от мерките за информация и публичност, приложени по проекта, е разработването на един 50-минутен филм, който включва изображения, интервюта и информация, събрана по време на събитията по проекта. Филмът беше в процес на разработване. Освен това, по време на проектните събития бяха направени 600 професионални снимки - 300 в румънската зона на проекта и 300 в българската област на проекта. Освен това, заснетите снимки бяха трансформирани и включени в Каталог, предоставящ кратка информация за най-представителните творци, традиции, събития от идентифицираните общи маршрути.

Не на последно място, екипът на ВБ участва в Националния туристически панаир на Румъния - Romexpo, в Букурещ в периода 13-16.11.2019. Също така, ромската културата от района на проекта беше представена от ромски танцьори. Във форума бяха представени ромската култура на целевия регион на проекта. Б2 нае щанд и участва в Международния туристически панаир в София, организиран между 13-16.02.2020. Членовете на екипа на ВБ и Б3 участваха в това събитие, популяризирайки проектните дейности, резултатите и разпространявайки промоционални каталози на проекта. Също така, по време на панаира участваха ромски танцьори и занаятчии от трансграничната зона, обхваната от проекта.

По отношение на постигнатите резултати, получени след изпълнението на проекта и допринасящи за показателя за резултат на ниво програма „Брой туристически нощувки в региона на ТГС“, чрез организирането на всички видове проектни събития, проектът допринесе с 1172 нощувки.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.