Slide background
Slide background
Slide background

TEN-T (ROBG-425)

Добре развита транспортна система в Еврорегиона Русе-Гюргево

за по-добра свързаност с мрежата TEN-T

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да модернизира и надгради пътната инфраструктура в Русе и Гюргево, представляваща директни връзки с TEN-T.

Какъв е бюджетът?

7,835,520.26 евро, от които 6,660,192.21 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Териториална Административна Единица град Гюргево

Бенефициент 2 (Б2):Община Русе

Кога се изпълнява?

Начална дата: 07.09.2018

Крайна дата: 07.09.2022

Продължителност: 48 месеца и 1 ден

Къде се изпълнява?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как се изпълнява?

  • закупуване на специфично оборудване;
  • услуги за изготвяне на технически проект и техническа помощ;
  • пътни строителни работи в Гюргево и Русе;
  • услуги за строителен надзор;
  • мерки за безопасност на движението;
  • съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условияв трансграничната зона;
  • съвместна система за събиране на база данни и обработка на информация за трафика;
  • дейности за информиране и промотиране.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 11.23 км реконструирани или модернизирани пътища;

Programme results: 2,000 човека, ползващи модернизираната инфраструктура, водеща към TEN-T.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение, като до момента са докладвани следните резултати:

И двамата бенефициенти на проекта са провели две стартиращи конференции - в Русе, България и в Гюргево, Румъния. Освен това ВБ закупи автомобил, който ще осигури транспортирането на екипа за изпълнение на проекта в Гюргево при извършване на действия, свързани с изпълнението на проекта.

- строителни работи и модернизация в Гюргево и Русе (Строителни работи в Гюргево – бул. Букурещ; път Приетенией; ул. 1 декември 98 и бул. Михай Витеазу - 6,75 м и Б2: Развитие на строителни работи в община Русе - бул. Липник - 4 300 м) и изпълнението на основните проектни дейности ще започне с началото на изпълнението на двете инвестиции. Стадия на изпълнение на инвестиционните цели е както следва:

ВБОбщина Гюргево е подписала договора за проектиране и инженеринг, включително техническа помощ от проектанта по време на изпълнение на работите и техническа проверка на проектантските услуги. Разработеният Технически проект вече е доставен на ВБ и въз основа на него Община Гюргево стартира процедура за изпълнение на строителните работи. Договор за изпълнение на строителни работи е подписан на 05.12.2019 г. с предмет: „Строителни работи за подобряване на транспортно-техническите характеристики на бул.„ Букурещ “, път Приетенией, ул. 1 декември 1918 г. и бул. Михай Витеазу, Гюргево“. Работите по всичките шест пътища са завършени изцяло от края на 2020 г. и частично приети (протокол № 10006/19.02.2021), цялостно приемане на строителните работи не е възможно да се извърши, като се има предвид, че работите по артезианския фонтан не са завършени. Причината за недовършване на работата за артезианския фонтансе дължи на лошите метеорологични условия/температури, които не позволяват хидроизолацията.

Специфичното оборудване за системата за движение за трите лота беше доставено на Водещия бенефициент чрез протокол55371/23.10.2020 (съгласно договор № 30581/16.06.2020, подписан с доставчика SC Telekom Romania SA). След доставката на оборудването, доставчикът, SC Telekom Communication Romania SA е монтирал цялото оборудване, както в Гюргево, така и в Русе.

Въпреки че оборудването е монтирано в община Русе, то все още не е функционално за българската част. Спецификите на камерите с висока разделителна способност изискват високоскоростна защитена интернет оптична връзка. Осигуряването на такъв тип връзка до местата, където са монтирани камери с висока разделителна способност, е доста голямо предизвикателство. Поради факта, че месечният наем на оптичната връзка е изключително скъп, това не е устойчиво решение за използване на трафика от камерите. Осигуряването на собствена оптична връзка е инициирано от Община Русе и се очаква да бъде финализирано скоро.

По отношение на изпълнението на строителни работи в община Русе, бенефициентът е подписал договора за Технически проект и строителни работи за обект “Рехабилитация на бул.Липник”от кръговото кръстовище при булевард “Цар Освободител”до кръговото кръстовище до сградата на КАТ”и авторски надзор на 12.04.2019г. На 14.05.2019 г. изпълнителят достави официално Техническия проект на Община Русе и бенефициентът стартира официалната процедура за приемане на проекта от различни институции, като ВиК, Регионална дирекция на МВР - Русе и др. Техническият проект е одобрен и подписан от главния архитект на Община Русе. Строителните работи бяха официално започнати на 28.06.2019г. Издаден беше Акт № 2/28.06.2019 г. за отваряне на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за изграждане на техническа инфраструктура.

На 28.05.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД Русе информира Бенефициент 2 за стартиране на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., изпълняван от ВиК ООД Русе, който ще засегне няколко раздела на бул. Липник, предвидени да бъде модернизирани по проект ROBG-425.

В тази връзка към настоящия момент строителните работи/авторски надзор/строителен надзор са временно спрени с акт. 10 съгласно българското законодателство, съответно до завършване на подземната инфраструктура в междинните участъци между настоящия проект и проекта, изпълняван от Водоснабдяване и канализация - „ВиК” ООД Русе, (Изграждане на ВиК инфраструктура на конкретната територия, обслужвана от „ВиК ООД Русе, BG16M1FP002-1.016-0001-C03, финансиран чрез Оперативна програма„Околна среда“)

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.