Slide background
Slide background
Slide background

TEN-T (ROBG-425)

Добре развита транспортна система в Еврорегиона Русе-Гюргево 
за по-добра свързаност с мрежата TEN-T

Каква е целта?

Да се ​​модернизираиобновипътнатаинфраструктуравРусеиГюргево, представляващадиректнивръзкис TEN-T.

Какъв е бюджетът?

7,835,520.26 евро, от които 6,660,192.21 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Териториална Административна Единица град Гюргево

Бенефициент 2 (Б2):Община Русе

Кога се изпълнява?

Начална дата: 07.09.2018

Крайна дата: 07.09.2022

Продължителност: 48 месеца и 1 ден

Къде се изпълнява?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как се изпълнява?

  • Закупуване на специфично оборудване
  • Услуги за изготвяне на технически проект и техническа помощ
  • Пътни строителни работи в Гюргево и Русе
  • Строителен надзор
  • Мерки за безопасност на движението
  • Съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условияв трансграничната зона
  • Съвместна система за събиране на база данни и обработка на информация за трафика
  • Дейности за информиране и публичност.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:11.23 км реконструирани или модернизирани пътища

Резултати на програмата: 2,000 човека, ползващи модернизираната инфраструктура, водеща към TEN-T

Статус на проекта

Постигнатите до момента резултати по проекта са свързани със сключени договори с експертите на Община Русе и Община Гюргево, създаване на екипи за управление на проекта и закупуване на офис оборудването, необходимо за изпълнение на ежедневните им задачи. И двамата бенефициенти на проекта са провели две стартови конференции – в Русе, България и в Гюргево, Румъния. В допълнение, ВБ закупи автомобил, който ще осигури транспортирането на ПМТ Гюргево свързани с извършване на дейности по изпълнението на проекта.

Основните дейности и целеви групи на проекта са свързани с модернизацията на строителството в Гюргево и Русе (строителни работи в Гюргево: бул.Букурещ; ул.Приетение; ул.1 Декември 98 и бул. Михай Витеазу - 6 756 м; строителни работи в Русе: развитие на строителните работи в в Община Русе - булевард Липник - 4300 м) и състоянието на изпълнение на инвестиционните цели е както следва:ВБ - Община Гюргево завърши изпълнението на строителните работи по Техническия проект и бяха рехабилитирани 6,75 км пътища в гр. Гюргево. В съответствие с Националното законодателство, свързано с извършване на СМР, беше сформирана комисия от представители на Общината, Изпълнителя и Държавната инспекция по строежа, която провери съответствието на СМР. Така на 22.06.2021 г. е направен приемът при приключване на рехабилитационните работи на шест пътни участъка и за завършване на възстановителните дейности на прохода на кръстовището на ул. 1 декември 1918 г. с ж.п. Гюргево Север-Русе, на км. вж. 66 + 533,00.

Специфичното оборудване за транспортната система за трите лота е доставено на Водещия бенефициент на 23.10.2020 г. След доставката на оборудването доставчикът е монтирал цялото оборудване, както в Гюргево, така и в Русе. Въпреки че оборудването беше монтирано в Община Русе, то не беше функционално за българската част, тъй като спецификата на камерите с висока разделителна способност изискваше високоскоростна защитена интернет връзка чрез оптични влакна. Така се намери друго място за монтиране на камерите, където е инсталирана локална оптична мрежа.

По отношение на изпълнението на СМР в Община Русе, свързани с рехабилитация на бул. "Липник" от кръговото кръстовище на бул. "Цар Освободител" до кръговото кръстовище до сградата на КАТ, към момента строителните дейности са временно спряни чрез чл.10 съгласно българското законодателство, до завършване на подземната инфраструктура в общите участъци между настоящия проект и проекта, изпълняван от ВиК ООД - Русе.

Техническият проект е изпълнен от ВиК ООД Русе и внесен в Община Русе за одобрение; по-късно изпълнителят започна ремонта на общите кръстовища. От предоставената информация се очаква дейностите по булевард „Липник” да бъдат завършени от ВиК ООД Русе през първото тримесечие на 2022 г., след което общите кръстовища ще бъдат рехабилитирани чрез настоящия проект.

Изображения

Май 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.