Slide background
Slide background
Slide background

MEDDOB (ROBG–439)

“Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич”

Каква е целта?

Да осигурят по-добри условия за движение за населението на двата града, както и за останалите участници в движението, които преминават транзитно

Какъв е бюджетът?

7,988,762.56 евро, от които6,790,448.17 евро ЕФРР

Кой го прави?

Lead Beneficiary (LB): TAU Medgidia Municipality (Romania)

Beneficiary 2 (B2): Dobrich Municipality (Bulgaria)

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално-административна единица - Област Меджидия (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Добрич (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 24.04.2018

Крайна дата: 23.12.2021

Продължителност: 44 месеца

Къде ще се изпълнява?

Меджидия в Румъния

Добричв България

Как ще се изпълнява?                            

  • Разработване на 3 съвместни механизма (напр. напътствания за маршрути, откриване и управление на инциденти/извънредни ситуации, проучвания на потоците на трафика, проучвания за осъществимост, насочени към проблеми с трансграничния транспорт, мерки за безопасност на движението, карти на черни точки, дейности за повишаване на осведомеността);
  • Модернизацията на 13 улици от община Меджидия е от голямо значение за жителите от икономическа и социална гледна точка, като реализирането на строителните работи ще подобри значително жизнеспособността и техническото състояние на пътния участък с регистрация: достъп до образователни институции; достъп до Спортния комплекс; достъп до търговски дружества; достъп до окръжни пътища DJ 222, DJ 381; частта A2 на TEN-T;Директна връзка с речното пристанище Меджидия, свързано с канала Черно море-Дунав; подобряване качеството на живот на жителите на Меджидия; Повишаване на посещаемостта на училище и намаляване на отпадането от училище; Подобряване на социално-икономическото положение на жителите на района; социалната стабилност на района.
  • Рехабилитация и реконструкция на пътни настилки на обекти от бул. „Добруджа”; и ул. "Никола Петков" гр. Добрич.
  • Закупуване на оборудване за поддръжка: Багер с аксесоари и машина с високо налягане за отпушване на малки мостове, улуци, канавки и др.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнениена Програмата: 3 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T; 13,73 км реконструирани или модернизирани пътища

Резултати от Програмата: 136,114 трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта  

Проектът беше финализиран. В рамките на проекта са постигнати следните резултати:

1. Модернизиране на 13,13 км пътна инфраструктура с цел свързване на второстепенни (Добрич) и третични (Меджидия) възли към TEN-T инфраструктура и намаляване на времето за транспортиране и оптимизиране на логистиката. Също така, 5,497 км пътища са модернизирани чрез тази инвестиция в Меджидия и 7,632 км пътища са модернизирани чрез тази инвестиция в Добрич;

2. 2 трансгранични механизма - Насочвания по маршрута и мерки за безопасност, достъпни на следните връзки:https://primaria-medgidia.ro/imbunatatirea-conectivitatii-la-reteaua-ten-t-in-zona-transfrontaliera-medgidia-dobrich-cod-proiect-robg-439/ and https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/17533-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%e2%80%9e%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-ten-t-%d0%bc;

3. Проведени онлайн обучения за повишаване на информираността в няколко училища в град Добрич за над 600 деца;

4. Семинари по правилата за движение в училищата в Меджидия с 622 деца;

5. Кампания, организирана в многолюдните места на Меджидия, наречена „Бъдете отговорни в движението!“

6. Придобиването на оборудване за поддръжка от Меджидия: Багер с аксесоари и машина с високо налягане за отпушване на малки мостове, улуци, канавки и др.;

7. 145,237 жители, представляващи трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T: 43,519 жители в община Меджидия и 101,718 души в община Добрич.                                                                         

Изображения

Декември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.