Slide background
Slide background
Slide background
MEDDOB eMS code 439 
Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич
 

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да обедини общностите и бизнеса от Меджидия и Добрич чрез подобряване на трансграничната транспортна система, използвайки по-добра връзка с мрежата TEN-T.

Какъв е бюджетът?

7 988 762.57 евро, от които6 790 448.18 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено Община Меджидия (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Добрич (България)

Кога?

Начална дата: 24.04.2018

Крайна дата: 23.04.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде?

Меджидия (Румъния)

Добрич (България)

Как се изпълнява?                                 

  • Управление на проекти
  • Разработване на съвместни механизми
  • Подобряване на пътната инфраструктура в Меджидия за по-добра връзка с мрежата TEN-T
  • Подобряване на пътната инфраструктура в Добрич за по-добра връзка с мрежата TEN-T
  • Комуникация
  • Дейности за информация и публичност

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Резултати от програмата: 13,73 км (6,104 км в Меджидия и 7 632 км в Добрич) обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища;3 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (1 насоки за маршрута; 1 мерки за безопасност на транспорта; 1 дейности за повишаване на осведомеността).

Резултати от програмата: 136.114 трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T.

Статус на проекта(отразени в докладите за напредъка)

Проектът е в изпълнение на 29-ия месец от 36 месеца, дейностите са изпълнени в съответствие с одобрения AF.

Основните дейности по проекта вече са изпълнени и инвестицията за двамата бенефициенти е финализирана. ЛБ завърши модернизацията на 6.104 км улици в Меджидия, докато B2 завърши модернизацията на 7.63 км улици в Добрич.

Приключи кампанията за повишаване на осведомеността:

- в училище от Меджидия бяха организирани 6 семинара с цел обучение на подрастващото поколение за правилата за движение;

- Организирана е 1 кампания за повишаване на осведомеността, наречена „Бъдете отговорни в трафика!“

- по време на кампанията бяха създадени и разпространени информационни материали с цел повишаване на нивото на образование на участниците в движението: брошура, радио спот, съобщение за пресата, въпросници.

    

Изображения

Март 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.