Slide background
Slide background
Slide background

NAVY–T WAY (ROBG–478)

Подобряване на безопасността на река Дунав в трансграничния регион Калараш - Силистра

Каква е целта?                               

Целта на проекта е да се подобри инфраструктурата от двете страни на река Дунав, за да се запази плавателността по Дунава.

Какъв е бюджетът?

5,946,041.76 евро, от които 5.054.135.48 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 25.718,00 евро за ВБ, 7.313,00 евро за Б2 и 9.000,00 евро за Б3.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Териториална административна единица - окръг Кълъраш

Бенефициент 2 (Б2):Община Силистра

Бенефициент 3 (Б3):Териториално административно звено - град Кълъраш

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 30.03.2019

Крайна дата: 31.12.2023

Продължителност: 57 месецаи 2 дни

Къде ще се изпълнява?

Силистра в България

Кълъраш в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Стратегии и планове за действие за подобряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав;
  • работна дейност в окръг Кълъраш - за улесняване дирекния достъп до собствениците на лодката, предлагайки открита зона за плаване във вътрешността на ръката на Борча;
  • работна дейност в област Силистра - рехабилитация на стените и бреговете на реката;
  • Промоционалните дейности се фокусират върху предоставяне на информация за проекта, прозрачност и ефективна комуникация със заинтересованите страни, както и представяне на резултатите от проектните дейности и целевите групи и местните заинтересовани страни, работещи в трансграничния регион;
  • Транспортният воден път между Кълъраш и Силистра ще бъде подобрен чрез инсталиране на маяци на 5 км вътрешен воден път на Борча - вторичен ръкав на Дунав. Ще бъдат развити две речни станции, по една за всяка страна на Дунава. Две лодки със среден размер ще бъдат закупени за превоз на пътници.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:Обща дължина на нови и подобрени вътрешни водни пътища - 11 км;

Резултати от програмата: 2.34% от дължината на трансграничното крайбрежие на Дунав и Черно море, където безопасността на корабоплаването са подобрени.

Статус на проекта

В момента проектът е в процес на изпълнение, като до момента са докладвани следните резултати:

     ВБ - Подписан е договорът за технически проект (инвестиции за подразделението на Борча). Заповедта за разработване на техническия проект е издадена в средата на ноември 2020 г. Очакваният технически проект се очаква да бъде разработен до февруари 2021 г.

    Б2 - В процес е общ преглед на техническата документация (разработена през 2017 г.) (Реконструкция и модернизация на речното пристанище в съоръженията в Силистра). Община Силистра проведе инициирани дискусии с направен общ преглед на съществуващата техническа документация и бяха обсъдени два варианта и необходимите стъпки за всеки от тях за извършване на промените.

Изображения

Март 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.