Slide background
Slide background
Slide background
CIVILSAFETY (ROBG-393)
Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност
 

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на аварии и намесата на властите и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране на заплахи за здравето както и целостта на гражданите и стоките, за да се гарантира сигурна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.

Какъв е бюджетът?

988,827.18 евро, от които 840,503.09 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално - административна единица – град Овидиу (Румъния) - 420,897.40 евро

Бенефициент 2 (Б2): Община Шабла (България) – 409,407.64 евро

Бенефициент 3 (Б3): Фондация за развитие Идеин (България) – 158,522.14 евро

Кога се изпълнява?

Начална дата: 24.07.2018

Крайна дата: 23.04.2021

Продължителност: 33 месеца

Къде се изпълнява?

Русе, Добрич, Констанца

Как се изпълнява?                                 

  • Придобиване на специално оборудване за предупреждение на населението при аварийни ситуации, като земетресения, пожари;
  • Разработване на съвместни карти за опасности;
  • Организиране на обучения и сесии за най-добри практики;
  • Разпространение на информация, за да се осигури повишаване осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредна ситуация.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 18,711 души, които се възползват от действия за управление на риска, 18 711 души, ползващи се от мерки за защита от наводнения, 5 580 души, ползващи се от мерки за защита от горските пожари

Резултати на програмата: повишаване на качеството на съвместното управление на риска в трансграничния регион

Статус на проекта

Досега е отчетен следният напредък в рамките на проекта:

- Проведени са 2 пресконференции за обявяване на старта на проекта, една в Овидиу, Румъния на 23 октомври 2018 г. и една в Шабла, България на 29 март 2019 г.;

- *Превозно средство за пожарна намеса, линейка, превозно средство за превоз на 10 или повече лица и спасителна лодка са доставени в ВБ заедно със специално оборудване за сигнализиране на населението при извънредни ситуации, като земетресения и пожари, всичкото оборудване се предвижда да се използва в случай на извънредни ситуации, като наводнения, пожари, земни трусове, от доброволците на ВБ;

- *Спасителна лодка и специално превозно средство за намеса при снежни бури и наводнения са доставени на Б2, цялото оборудване се предвижда да се използва в случай на извънредни ситуации, като наводнения, пожари, земни трусове, от доброволците на Б2;

- Картите за опасности са изцяло разработени и могат да бъдат намерени на www.hazmaps.eu;

- Екипът на доброволците от 10 души е назначен;

- оборудването предвидено в рамките на проектаи за да могат да комуникират помежду си, да получават сигнали на мобилни телефони от системата за предупреждение, да наблюдават и съхраняват данни от картите на опасността , както и да го използват в обучения и работилници, е доставено;

- Б3 възложи договорите за „Организиране на съвместни обучения и семинари за обмяна на опит “ и „Предоставяне на външни експерти - обучители и модератори за организиране на обучения и семинари за обмяна на опит “. Първото съвместно обучение беше организирано в Констанца, Румъния - 09.03-13.03.2020 г. с общо 17 обучени доброволци - 10 за община Овидиу и 7 за община Шабла;

*Предвижда се закупеното в рамките на проекта оборудване да се използва както от община Овидиу, така и от община Шабла, за да могат хората от двата региона да се възползват от дейностите по управление на риска и мерките за защита от наводнения.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.