Slide background
Slide background
Slide background

HAMANGIA (ROBG-407)

Възстановяване на уникалнотo общо културно наследство и популяризиране на съвместен туристически продукт"Хаманджия - първата цивилизация на стара Европа

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство - културата "Хаманджия" в българския и румънския регион Добруджа чрез съвместните усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед развитието на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия" и съвместното му популяризиране и управление.

Какъв е бюджетът?

1,494,037.66 евро, от които1,269,932 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Шабла (България)

Бенефициент 2 (Б2):Териториална административна единица – град Чернавода (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 27.07.2018

Крайна дата: 26.09.2023

Продължителност: 62 месеца

Къде се изпълнява?

Добрич (България)

Констанца (Румъния)

Как се изпълнява?                                  

  • Изследване на културата "Хаманджия" на целевия трансграничния регион като информационна база за по-нататъшното обосновано съвместно развитие на туристическия продукт "Хаманджия";
  • Разработване на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия", вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ;
  • Валоризация на ресурсите и подобряване на привлекателността на археологическия обект "Археологически парк Дуранкулак - Хаманджи" в община Шабла чрез инвестиции в малък мащаб;
  • Валоризация на историческите и културни ресурси на Черна вода чрез изграждане на "център Хаманджия", съставен от нов музеен подход чрез малки инвестиции в рехабилитация и налагане на съществуващи сгради;
  • Популяризиране на туристическия продукт "Хаманджия" чрез организиране на промоционални кампании сред целевите групи в съответствие с маркетинговата стратегия, разработена по проекта.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 брой създадени интегрирани туристически продукти/услуги, 2 общи стратегии, политики или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономическо ползване.

Резултати от програмата: 40 000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение, като отчетените постижения до този момент са следните:

- Сформирани са екипите за управление на проекта. 2 Прессъобщения за старта на проекта бяха публикувани на сайтовете на общините Шабла и Чернавода;

- Техническият проект за благоустрояване и реконструкция на „Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия” в Шабла, е изработен от ВБ. Договорът за СМР бе прекратен от ВБ и друга тръжна процедура за избор на нов изпълнител е лансирана. Поради непостъпили оферти, ВБ реши да актуализира Техническия проект за инвестиционния обект „Развитие на „Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия” в Община Шабла”. Въз основа на актуализираната техническа документация, ВБ стартира отново тръжната процедура за изпълнение на СМР на 06.10.2022 г. със срок за подаване на оферти от 20 календарни дни. Договорът за изпълнение на СМР беше най-накрая подписан на 13.04.2023 г. със срок за изпълнение 6 месеца. Очаква се строителните работи да стартират до края на месец април 2023 г;

- Техническият проект за развитие на център Хаманджия в гр. Черна вода, вкл. двете съществуващи сгради, предназначени за развитието на център Хаманджия и Работилница за мислители (Thinker Workshop), са разработени от Б2. Договорът за изпълнение на СМР е подписан на 04.08.2021 г., строителната площадка е открита на 25.08.2021 г. и в момента строителните работи са в процес на изпълнение;

- Сайтът на проекта е разработен и е достъпен на www.hamangia.eu на български, румънски и английски език;

- Съвместното проучване на културата „Хаманджия“ и нейното въздействие в целевия трансграничен регион е разработено от изпълнителя и прието от ВБ;

- Тематичната конференция „Хаманджия“ беше организирана онлайн на 16 декември 2021 г. онлайн, чрез платформата ZOOM;

- ВБ подписа договор за разработване на виртуална обиколка на обектите и за смартфон приложения за съвместния туристически маршрут Хаманджия, който е в процес на изпълнение;

- Бяха организирани 4 тематични работни срещи, по време на които бяха обсъдени обектите на културно-историческото наследство на Хаманджия, съществуващи в целевия трансграничен регион, които трябва да бъдат включени в съвместния туристически маршрут:

1. Среща № 1 в гр. Черна вода, на 28.10.2022 г.

2. Среща № 2 в град Шабла, на 25.11.2022 г.

3. Среща № 3 в гр. Черна вода, на 05.12.2022 г.

4. Среща № 4 в град Шабла, на 06.12.2022 г.

- Разработен е съвместен туристически маршрут “Хаманджия”. Продуктът включва посещения на археологически обекти и музеи, както и практически изживявания като работилници за правене на керамика и традиционни кулинарни класове. Обиколката е предназначена да осигури завладяващо и образователно изживяване за посетителите, които се интересуват да научат повече за историята и културата на региона. Съвместният туристически маршрут започва от Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия в община Шабла, България и завършва в Център „Хаманджия” в гр. Чернавода, Румъния;

- Водещият бенефициент закупи 50 броя MP3 плейъри със слушалки, които ще се използват за излъчване на разработената екскурзоводска услуга;

- В процес на разработване е съвместната интегрирана маркетингова стратегия на туристическия продукт „Хаманджия“ – услугата е договорена на 13.07.2021 г.;

- Разработването на съвместния интегриран план за управление на туристическия продукт „Хаманджия“ е в процес на изпълнение – услугата е договорена на 13.07.2021 г.

Изображения

Юни 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.