Slide background
Slide background
Slide background

KIDS (ROBG-507)

KIDS – Уникална концепция за пътуване в зоната Румъния - България за деца и техните семейства

Каква е целта?

Да подобри популяризирането и валоризирането на природното и културно наследство от трансграничния регион, като даде на децата и техните семейства уникална концепция за пътуване в трансграничния регион Румъния - България: Семеен забавен фестивал и 3 екскурзии, за деца и техните семейства, които популяризират туристическите атракции и дейности в трансграничния регион – Забавна спортна обиколка, Културна обиколка, Обиколка Природни пейзажи. По този начин проектът допринася за диверсификацията на туризма чрез въвеждане на 4 нови туристически продукта, което води до увеличаване на броя на нощувките в региона.

Какъв е бюджетът?

396,912.08 евро, от които337,375.25евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Център за консултации и управление на проекти Европроджект(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Търговско-промишшлена палата Враца (България)

Бенефициент 3 (Б3): Бизнес иновационен център Иннобридж (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 29.06.2018

Крайна дата: 28.12.2021

Продължителност: 42 месеца

Къде се изпълнява?

7 окръга в Румъния

8 области в България

Как ще се изпълнява?                            

  • Разработване на план за управление, чиято цел е повишаване на осведомеността и популяризиране на общото румъно-българско културно и природно наследство, насочено към децата и техните семейства;
  • Разработване на мобилно приложение, което ще съдържа списък на основните туристически атракции за семейства с деца;
  • Разработване на комплект за пътуване, специално предназначен за деца;
  • Организиране на 25 събития в училищата в трансграничния регион, през които ще бъдат представени на децата и техните родители продуктите на проекта - Семеен забавен фестивал, 3 екскурзии и мобилно приложение;
  • Организиране на 4 семейни забавни фестивала, които ще включват турнири, живопис, занаяти, поезия, музика, изкуства и традиции, храна от трансграничния регион.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към програмата)?

Изпълнение на програмата: 1,550 очаквани посещения на поддържани обекти на културното и природно наследство и атракции

4 интегрирани туристически продукта/ създадени услуги

1 обща стратегия, политика или план за управление валоризацията (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиви икономическа цели

Резултати от програмата: 1,550 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта:

Досега са докладвани следните резултати:

- Разработени и установени са вътрешните работни процедури;

- Организирани са всичките 4 семейни фестивала (2 в България през септември 2019 г. и 2 онлайн през декември 2021 г. за Румъния на уеб адрес: www.kids-project.eu/targ);

- ВБ и Б3 са разработили 1000 (по 500) пътни комплекта, специално предназначени за деца, които са били разпространени сред учениците по време на организираните 25 събития в различни училища в Румъния и България;

- В рамките на проекта е разработено мобилно приложение, което може да бъде намерено на www.kids-project.eu или чрез Google Play Store под името Kids Project;

- Организирани са 2 пресконференции във Враца на 09.10.2018 г. и в Слатина на 23.11.2018 г.;

- Уебсайтът на проекта е разработен и може да бъде намерен на: www.kids-project.eu

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.