Slide background
Slide background
Slide background

Съвместни инвестиции за извънредни ситуации в Окръжен съвет Олт и община Долна Митрополия (ROBG-244)

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да подобри аварийната готовност и капацитета за предотвратяване на риска в трансграничния район на областите Олт и Плевен, община Долна Митрополия.

Какъв е бюджетът?

916,047.52 евро, от които 778,640.38 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено - окръг Олт (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Долна Митрополия (България)

Kога?

Начална дата: 25.08.2018

Крайна дата: 24.12.2023

Продължителност: 64 месеца

Къде?

Олт в Румъния

Плевен (България)

Как?

•       Закупуване на специализирано оборудване

•       Общ анализ и план за съвместни координирани действия

•       Съвместни обучения и демонстрация в трансграничния регион

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 454,911 души, които се възползват от действия по управление на риска; 454,911 души, които се възползват от мерки за защита от наводнения и 4 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез създадените съвместни партньорства.

Статус на проекта (отразено в докладите за напредъка)

В момента проектът е в процес на изпълнение.

ВБ е придобилтриАТВ-та, които вече са под наблюдението на Инспектората на жандармерията на Олт „Генерал корпус на армията на Константин Думитерску“ и джип пикап, който е под наблюдението на Инспектората за извънредни ситуации на Олт. ВБ също такапридобива пожарна кола с увеличен капацитет на резервоара, 9000 литра, която вече е под наблюдението на инспектората на жандармерията на Олт „Генерален армейски корпус Константин Думитерску“.

ВБ стартира процедура за възлагане на обществена поръчка за закупуване на 3 броя специални превозни средства (максимален капацитет 1600 см²) и спасителна лодка, но процедурата беше прекратена, тъй като не бяха получени оферти. Повече информация на https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108079.

Б2 подписа договори за следното оборудване: багер-товарач с допълнително оборудване към него, машина за раздробяване на дърво, мини товарач на колела, въртящи се снегорини и четка за отпадъци с контейнер за вода, превозно средство с висока проходимост.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.