Slide background
Slide background
Slide background

RELIHE (ROBG509)

Трансгранично религиозно наследство”

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да популяризира трансграничния регион като дестинация за религиозен туризъм.

Какъв е бюджетът?

362,610.29 евро, от които 308,218.74 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 85,000 евро за ВБ и 85,375 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Фондация за регионално развитие (България)

Бенефициент 2 (Б2): Университет Крайова (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 09.08.2018

Крайна дата: 08.02.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Долж, Олт, Мехединци

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе

Как ще се изпълнява?                           

  •    2 проучвания
  • семинари
  •    1 обща стратегия
  •    он-лайн ръководство
  •    електронна платформа
  •    мобилно приложение за интелигентни устройства
  •    дейности за информиране и публичност

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 интегрирани туристически продукти/създадени услуги, 1 обща стратегия за валоризация на културното наследство

Резултати от програмата: увеличаване на броя на нощувките в трансграничния регион с 300

Статус на проекта

Проектът е завършен на 08.02.2020 г. и са постигнати следните основни резултати:

- Разработени са 2 теренни проучвания, за да се анализират религиозните обекти и нематериалното християнско наследство;

- Организирани са 2 работни срещи, на които резултатите от проучванията са представени и обсъдени с целевите групи;

- 1 Съвместна стратегия за насърчаване и диверсификация на трансграничното религиозно наследство и може да бъде намерена на: https://www.holysites.me/wp-content/uploads/2019/10/stategie_ro-version.pdf;

- уебсайтът на проекта е разработен: www.holysites.me ;

- 1 онлайн ръководство с мобилно приложение, които саизготвени. Ръководството може да бъде намерено на уебсайта на проекта (https://www.holysites.me/wp-content/uploads/2019/12/ghid-cdst-1_compressed.pdf) докато мобилното приложение може да бъде намерено в Google Play Store и на уеб адреса (https://cdst.ro);

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.