Slide background
Slide background
Slide background

Tourism +55 (ROBG-436)

Приятелски дестинации за възрастни+55

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се инициира разработването на туристически продукт, предназначен за туристи на възраст над 55 години в нисък сезон и да се постави основа за популяризиране на такъв туристически продукт.

Какъв е бюджетът?

453,259.45 евро, от които 385,270.52 евро ЕФРР

Кой?

Водещ Бенефициент (ВБ): ФондацияФеникс – 21 век” (България)

Бенефициент 2 (B2): Румънска Асоциация за Трансфер на Технологии и Иновации (Румъния)

Бенефициент3 (B3):Асоциация “Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин” (България)

Кога?

Начална дата: 01.09.2018

Крайна дата: 29.02.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Долж в Румъния

Видин и Монтана в България

Как?

  • Изготвяне на анализ за оценка на нуждите и предпочитанията на възрастните туристи в България и Румъния
  • Изготвяне на проучване за развитието на туризма при възрастните хора в регионите Видин, Монтана и Долж в България и Румъния
  • Разработване на стратегия за развитие на туризма при възрастните хора за бизнеса, публичния и граждански сектори
  • Организиране на семинар в област Видин за заинтересовани страни, за да се запознаят с ползите от разработването на туристически продукт за възрастни хора в нисък сезон
  • Пилотно тестване на нов продукт
  • Разработване на уеб портал, подходящ за възрастни
  • Организиране на дейности за информиране и популяризиране

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: създаване на 1 интегриран туристически продукт, 1 обща стратегия за валоризиране на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризирането му с цел устойчиви икономически приложения.

Резултати от програмата: 480 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е финализиран, като са постигнати следните резултати:

- Разработено е проучването за развитието на туризма за възрастни;

-Разработена е Стратегията за развитие на туризма при възрастните хора за бизнеса, публичния и граждански сектори.

Всички тези документи са достъпни на техния уебсайт: http://tourismplus55.eu/.

По време на периода на изпълнение на проекта бяха организирани следните събития:

-Семинар за заинтересовани страни;

- Пилотна обиколка за възрастни+55;

– Демо турне - Заключителна конференция за популяризиране във Фалковец;

- Заключителна конференция за популяризиране във Вършец;

- Заключителна конференция за популяризиранев Бекарка.

Допълнителна информация може да бъде намерена на http://tourismplus55.eu/.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.