Slide background
Slide background
Slide background

B-TeN (ROBG-442)

“Подобрени възли Гюргево-Бяла за по-добра

връзка с инфраструктурата ТЕN-Т”

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се подобри съвместната транспортна система чрез ефективна връзка на общностите Гюргево и Бяла с основна и всеобхватна транспортна мрежа TEN-T.

Какъв е бюджетът?

7,974,947.04 евро, от които 6,778,704.97 евро ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Гюргево

Бенефициент 2 (Б2):Община Бяла

Кога се изпълнява?

Начална дата: 22.08.2018

Крайна дата: 21.12.2023

Продължителност: 64 месеца

Къде се изпълнява?

Окръг Гюргево в Румъния

Община Бяла в България

Как се изпълнява?

  • Изготвяне на съвместна система за управление на трафика;
  • Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността за системата за управление на трафика;
  • Черно-картографиране на улиците в Бяла и път в окръг Гюргево и разработване на модул / приложение - интегрирана система за осведомяване за мерки за безопасност на движението в двете общини;
  • Изготвяне на проучване на трафика и нуждите от развитие на пътната инфраструктура за трансграничния район;
  • Рехабилитация на окръжен път Гюргево DJ412A Адунатации Копацени - Даръщи Влашка - Новачи - Попещи – Михайлещи;(12,53 km);
  • Рехабилитация на улици в община Бяла(4,80 km).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Рехабилитация на транспортната инфраструктура, осигуряваща достъп до TEN-T мрежата (обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 17,33 km);

Внедряване на 5 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T.

Резултати от програмата: 29,450 от трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта:

Проектът е финализиран.

Водещ бенефициент

Работите по „Рехабилитация DJ412A: DJ412A Адунатации Копацени – Даръщи Влашка – Новачи – Попещи – Михайлещи“ стартираха на 15.09.2020 г. със срок за изпълнение 24 месеца и 3 месеца за проектантски услуги. Инфраструктурните дейности са завършени от 28.02.2023 г.

Бенефициент 2

Работата в Бяла стартира в началото на май 2020 г. и приключи на 05.04.2021 г.

териториално административно звено – окръг Гюргево и община Бяла приключиха дейностите по изработването на 2 карти с черни точки за райони с опасен трафик и проучването на трафика. Разработването на плана за управление на трафика приключи на 04.10.2019 г. Проучването „Нови подходи в областта на управлението на трафика и мерките за безопасност на движението на територията на Бяла и Гюргево“ е разработено на 27.07.2020 г.

Уебсайтът на проекта е създаден и е достъпен на https://b-ten.info/ за ВБ и за Б2 https://g-ten.info/. Сайтът е модул на интегрирана информационна система за мерките за безопасност на движението по пътищата и позволява визуализиране на пътнотранспортните произшествия, станали в района на Гюргево-Бяла през последните пет години в интерактивна форма - като динамична цифрова карта, която в потребителски интерфейс- приятелски може да идентифицира областите, където се случват тези инциденти. Тези места се наричат "черни точки" - точки, където катастрофите са по-чести от средностатистическите нива за пътната инфраструктура.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.