Slide background
Slide background
Slide background

TOUR-DEST (ROBG-471)

Нови дестинации в трансграничния туризъм

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите и хората чрез използване на културните и природни ресурси по устойчив туристически начин.

Какъв е бюджетът?

1,364,438.31 евро, от които 1,159,772.56 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Вършец (България)

Бенефициент 2 (Б2): Музеят Олтения в Крайова (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 30.08.2018

Крайна дата: 29.03.2022

Продължителност: 43 месеца

Къде ще се изпълнява?

Долж в Румъния

Монтана в България

Как ще се изпълнява?

  • Културен туризъм;
  • Балнео климатични услуги;
  • Научен/академичен туризъм;
  • Промоционална и информационна платформа;
  • Кампания за осведомяване.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: създадени 4 интегрирани туристически продукта, 1 Споразумение за сътрудничество &стратегия за сътрудничество, 11.663 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции

Резултати от програмата: 16.100 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Културно-туристическата конференция по проекта беше организирана в периода 30.06 – 02.07.2021 г. от Б2, в Крайова. В него взеха участие 45 участници.

Бе организирана пресконференция, на която присъстваха служители на Окръжен съвет Долж, Община Вършец и представители на медиите от Крайова и Вършец. По време на конференцията се проведе демонстрация на работата на новото интерактивно оборудване от катедра „Природни науки” (холограма, интерактивни тотеми, виртуални асистенти и интерактивна маса), закупено по проекта.

Палеонтологичната конференция по проекта беше организирана в периода 15.03.2022 – 16.03.2022 г. от ВБ, гр. Вършец. На конференцията присъстваха представители на Окръжен съвет Долж, Община Вършец и медии от Крайова и Вършец. Всички участници получиха рекламни материали.

Приключи инсталирането на оборудването в 3-те секции на Музея на Олтения (Б2). През април 2021 г. артефакти от 3-те секции на Музея на Олтения бяха 3D сканирани и покрай 3D обектите, сканирани от Община Вършец, са включени в холограмата и в 3-те интерактивни тотема. Също така беше създадена база данни със снимки и клипове от Крайова и Вършец.

Бяха закупени 3 изложителя, които сега са разположени в 3-те секции на музея на Олтения и популяризират 3-те вида туризъм - културен, академичен и балнео.

Приключиха работите по инвестиционния обект: „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ”. Обектът „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ” е въведен в експлоатация с издаване на Удостоверение 10/14.10.2021 г. от главния архитект на община Вършец.

Споразумението за сътрудничество (преведено на български и румънски) със стратегия за сътрудничество между партньорите беше подписано след официалното откриване на Палеопарка на 15.03.2022 г. Стратегията е изготвена на английски език. И двата документа са достъпни на уебсайта на проекта на следните връзки:

https://newdestinationsrobg.ro/wp-content/uploads/2022/09/1-Cooperation-Agreement_BGRO.pdf

https://newdestinationsrobg.ro/wp-content/uploads/2022/09/3-Cooperation-Strategy_ROBG-471_EN.pdf

„Общият туристически информационен център”, част от инвестиционния обект, а именно „Палео парк и информационен център с изложбена площ във Вършец”, се състои в разпространение на рекламни материали с цел представяне на трансграничната туристическа оферта за трите вида туризъм, разработени в рамките на проекта. Освен това, туристите могат да гледат филмите, разработени по проекта. Това е обща услуга, която е координирана с информационните бюра в секциите на музея в Олтения, където тези материали са изложени.

Презентационният филм и двете виртуални обиколки са качени на сайта на проекта и са достъпни на следния линк:

https://newdestinationsrobg.ro/en/home/.

Заключителната конференция по проекта беше организирана от ВБ в град Вършец на 17 март 2022 г. с 55 участници, популяризираща постигнатите резултати по време на изпълнението на проекта и новите разработени туристически продукти и услуги: Културен туризъм, Балнео-климатичен туризъм, Научен / академичен туризъм и Общ туристически информационен център.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.