Slide background
Slide background
Slide background

Археология и култура (ROBG-568)

Туризмът като връзка на перспективното развитие на граничния регион

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри културното наследство на граничния регион и да се повиши обществената осведоменост за значението на културно-историческото наследство на региона чрез създаване на интегриран туристически продукт - "Археология и култура".

Какъв е бюджетът?

1,483,998.37 евро, от които1,261,398.60 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Долна Митрополия (България)

Бенефициент 2 (Б2):Териториално административно звено - община Моцацеи (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3):Енория Моцацеи (Румъния)

When is it happening?

Начална дата: 13.09.2018

Крайна дата: 08.12.2023

Продължителност: 62 месеца и 26 дни

Къде се изпълнява?

Долж в Румъния

Плевен в България

Как се изпълнява?

  • Общ план за управление на процеса по възстановяване и насърчаване на устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти
  • Маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт "Археология и култура"
  • Общ туристически пътеводител с впечатляваща фотография
  • Организиране на професионално обучение на експерти в областта на културното и историческо наследство в България и Румъния
  • Опазване, частично възстановяване и социализация на римската пътната станцияАд путеа
  • Строителни работи в църквата Свети Николай в село Моцацей

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:създаден 1 интегриран туристически продукт, 1 обща стратегия за валоризация на културното и природно наследство чрез неговата реставрация и популяризиране на устойчиви икономически употреби, 500 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство

Резултати от програмата: 500 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта (отразено в отчетите за напредъка)

Проектът е финализиран.

Основните резултати на проекта, а именно Общ план за управление по възстановяване и насърчаване за устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти и разработената маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт Археология и култура са качени и на трите езика на уебсайта на проекта: www.tourism-dolnamitropolia-motatei.com/documents/ . Разпространението на разработения Общ план за управление по възстановяване и насърчаване за устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти и Маркетинговата стратегия за популяризиране на туристическия продукт Археология и култура, продължава чрез уебсайта на проекта и уебсайтовете на двете общини в Долна Митрополия и Моцацей.

Основните инвестиционни работи от страна на Водещия Бенефициент – Община Долна Митрополия, свързани с извършване на консервационно-реставрационни работи в „Римска пътна станция Ад Путеа”, Обект 1: „Консервация, частична реставрация и социализация на римската крайпътна станция „Äd Putea” и Обект 2: „Информационен и посетителски център Ad Putea и поддържаща туристическа инфраструктура“ бяха стартирани в началото на март 2023 г. и официално получени в началото на декември 2023 г.

Във връзка с инвестиционните дейности от страна на Бенефициент 3 „Строителни работи в църквата „Св. Никола Мотатей“, извършените работи във вътрешността заедно с боядисването в църквата също бяха напълно завършени в началото на октомври 2023 г. и официално прити в началото на декември 2023 г.

По време на изпълнението на проекта бяха организирани откриващи и закриващи конференции в двете страни, съчетани с официално откриване и закриване на строителните обекти в двете общини, 4 семинара в училища с ученици и 2 информационни събития с представители на местния и туристическия сектор имащи за цел представяне на новия туристически продукт, създаден в рамките на проекта.

Като резултат от изпълнените дейности, проектът допринесе с 593 допълнителни посещения на обекти в зоната на проекта и 565 реализирани туристически нощувки в трансграничния регион.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.