Slide background
Slide background
Slide background

CBC CULTURE (ROBG-456)

Хършова -Добрич, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансграничната култура

Каква е целта?                              

Целта на проекта е да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България).

Какъв е бюджетът?

1 410 770.00 евро, от които 1 199 154.49 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Административно-териториална единица град Хършова

Бенефициент 2 (Б2): Община Добричка

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 11.09.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Констанца (Румъния)

Добрич (България)

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на обща стратегия за валоризация на културното наследство
  • Организиране на трансграничния фестивал: "Добруджа с елек и престилка"
  • Организиране на обучение в областта на културния туризъм
  • Популяризиране и осведоменост относно фолклорния фестивал "Песни и танци от Слънчевa Добруджа"
  • Модернизация на Дома на културата в Харшова чрез оборудване, специфично за културни дейности
  • Модернизация и дарение на читалището Нов живот - 1941 г. в Черна, община Добричкаи читалище „Светлина - 1940 г.“ в Ловчанци.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 обща стратегия за валоризация на културното и природно наследство чрез неговото реставриране и популяризиране за устойчива икономическа употреба; създаден 1 интегриран туристически продукт

Резултати от програмата: 46,676 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

ВБ е възложил поръчката за изработване на техническия проект за модернизация и дарение на Дом на културата - Хършова и вече получи разработения технически проект от изпълнителя. В тази връзка,ВБ получи разрешение за строеж и скоро ще стартира процедурата за възлагане на поръчка за строителство, в съответствие с действащото национално законодателство.По този начин скоро ще започнат работите. ВБ стартира процедурата за възлагане на изпълнението на строителните работи.

Б2 приключи изпълнението на дейностите по модернизация и дарение на Дом на културата – Хършова, читалище „Нов живот 1941“ - Черна и „ Светлина - 1940“ Ловчанци.

И двамата партньори подписаха договорите за стратегиите от всяка страна на границатаи през следващия период ще бъде пусната консолидираната обща стратегия.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.