Slide background
Slide background
Slide background

B-TeN (ROBG-378)

“Създаване на иновативен и интегриран трансграничен туристически продукт между природните паркове "Врачански Балкан" и "Железни Врата"

Каква е целта?                                                                 

Общата цел на проекта е да насърчи съвместното устойчиво и балансирано икономическо развитие на териториите на двата парка чрез диверсификация на туристическото предлагане и развитие на туризма, основаващ се на културно и природно наследство като фактор за ефективно използване и експлоатация на общи предимства и потенциали и преодоляване на дисбалансите в региона.

Какъв е бюджетът?

419,379.44 евро, от които 356,472.52 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Администрация на природен парк "Врачански Балкан" (България)

Бенефициент 2 (Б2): Н.Г.А. РомсилваПрироден парк Железни ВратаР.А. (Румъния)

Кога ще се случи?

Начална дата21.05.2019

Крайна дата19.11.2022

Продължителност: 48 месеца и 30 дни 

Къде ще се случи?

Област ВрацавБългария

Окръг МехединцивРумъния

Как това ще се случи?

  • Стратегия за създаване и развитие на туристически продукт;
  • Създаване на общ интегриран иновативен туристически продукт - трансгранична дестинация за туризъм, базирана на културно и природно наследство и осъществена промоция на общ положителен образ на два природни парка, чрез съвременни 3D технологии;
  • Изградена трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и развит капацитет за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на туризма, растеж на туристическите посещения и приходите от туризъм в двата парка;
  • Доставка на оборудване за дигитализация и създаване на демонстрационни цифрови центрове и зали.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместни стратегии, политики или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически цели; 1 създадени интегрирани туристически продукти / услуги; Очакван 15 000 очакван брой посещения на подкрепени обекти с културно и природно наследство.

Резултати на програмата: 12,000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта  

Понастоящем проектът е в 26 -ия месец от изпълнението от 41 месеца и 30 дни. Срокът за изпълнение първоначално беше 35 месеца и 30 дни, но беше удължен с 6 месеца чрез допълнение №. 1 от 20.10.2020 г.

От името на водещия бенефициент:

Разработено е предварителното проучване за идентифициране на най -атрактивните пилотни обекти за дигитализация в Природен парк Врачански Балкан. Проучването предлага 15 обекта за дигитализация, включително природни обекти, културни обекти и еко пътеки в парка.

До момента водещият бенефициент продължи дигитализацията на територията на природен парк „Врачански Балкан“, като извърши въздушно фотограметрично заснемане за около 92%.

Разработен е първоначалният проект на Маркетинговата стратегия за разработване и внедряване на туристически продукт заедно с План за действие.

Също така беше финализиран проектът на Стратегия и План за действие за дигитализация на наследството в двата парка и беше предоставено оборудването за демонстрационни дигитални зали и експозиции от ВБ.

От името на бенефициент 2:

Беше разработено Предварително проучване за идентифициране на най-атрактивните пилотни обекти за дигитализация в Природен парк "Железни Врата" в средата на юни 2021 г.

Също така до настоящия момент бенефициентът закупи необходимото оборудване за дигитализиране на териториите на двата парка и пилотните обекти на природно и културно наследство: система Lidar (Light Detection and Ranging), софтуер за нейната функционалност, RPAS система (Remotely-пилотирана самолетна система), софтуер за неговата функционалност и съвместимост с фотограметрична камера.

Бенефициентът завърши дребния ремонт в Документационно-информационен център в гр. Дъбова за подготовка на помещението за демонстрационна дигитална зала на 06.12.2019 г.

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.