Slide background
Slide background
Slide background

DiGiPARKS (ROBG-378)

“Създаване на иновативен и интегриран трансграничен туристически продукт между природните паркове "Врачански Балкан" и "Железни Врата"

Каква е целта?                                                

Общата цел на проекта е да насърчи съвместното устойчиво и балансирано икономическо развитие на териториите на двата парка чрез диверсификация на туристическото предлагане и развитие на туризма, основаващ се на културно и природно наследство като фактор за ефективно използване и експлоатация на общи предимства и потенциали и преодоляване на дисбалансите в региона.

Какъв е бюджетът?

419,379.44 евро, от които 356,472.52 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Администрация на природен парк "Врачански Балкан" (България)

Бенефициент 2 (Б2): Н.А.Г. Ромсилва – Природен парк Железни Врата Р.А. (Румъния)

Кога ще се случи?

Начална дата: 21.05.2019

Крайна дата: 19.06.2023

Продължителност: 48 месеца и 30 дни

Къде ще се случи?

Област Враца в България

Окръг Мехединци в Румъния

Как това ще се случи?

  • Стратегия за създаване и развитие на туристически продукт;
  • Създаване на общ интегриран иновативен туристически продукт - трансгранична дестинация за туризъм, базирана на културно и природно наследство и осъществена промоция на общ положителен образ на два природни парка, чрез съвременни 3D технологии;
  • Изградена трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и развит капацитет за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на туризма, растеж на туристическите посещения и приходите от туризъм в двата парка;
  • Доставка на оборудване за дигитализация и създаване на демонстрационни цифрови центрове и зали.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместни стратегии, политики или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически цели; 1 създадени интегрирани туристически продукти / услуги; Очакван 15 000 очакван брой посещения на подкрепени обекти с културно и природно наследство.

Резултати на програмата: 12,000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Водещия бенефициент:

Разработено е Предварително проучване за идентифициране на най-атрактивните пилотни обекти за дигитализация в Природен парк Врачански Балкан. Проучването предлага 15 обекта за дигитализация, включително природни обекти, културни обекти и екопътеки в двата парка. ВБ завърши цифровизацията на територията на Природен парк „Врачански Балкан”, като извърши въздушно фотограметрично заснемане и осем обекта бяха избрани. Реновиран е центърът за посетители в гр. Враца.

Уеб платформата на проекта е разработена на https://digiparks.eu/

Също така бяха финализирани Стратегията и Планът за действие за дигитализация на наследството в двата парка.

Бенефициент 2:

Беше разработено Предварително проучване за идентифициране на най-атрактивните пилотни обекти за дигитализация в Природен парк "Железни Врата" и седем от тях бяха избрани.

Бенефициентът завърши дигитализацията на територията на "Железни Врата" като извърши въздушен фотограметрични изследвания и ремонт на Документационно-информационен център в гр. Дъбова.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.