Slide background
Slide background
Slide background

ChristHaritage (ROBG-302)

“Християнското наследство по културния коридор Русе-Гюргево”

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да популяризира интегрираното развитие на трансграничната зона Русе-Гюргево чрез развитие на културен/религиозен туризъм, основан на устойчиво използване на културното, религиозното и историческото наследство на региона.

Какъв е бюджетът?

1,499,991.21 евро, от които1,274,992.51 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Църква “Света Петка”

Бенефициент 2(Б2): Кметство Ведя

Бенефициент 3 (Б30): Църква “Свети Георги”

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.01.2019

Крайна дата: 11.01.2023

Продължителност: 48 месеца

Къде се изпълнява?

Гюргево - в Румъния

Русе – вБългария

Как се изпълнява?

  • Три интегрирани туристически продукта
  • Възстановяване на три църкви, които са паметници на културата

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Увеличение в очаквания брой посещения на подкрепени обекти на културно и природно наследство и атракции3 интегрирани туристически продукта/създадени услуги1 обща стратегия, политика или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиви икономически цели

Резултати от програмата: Увеличаване на туристическите нощувки в трансграничния регионс35,000.

Статус на проекта

В момента проектът е в процес на изпълнение, като до момента са докладвани следните резултати:  

     - Начална пресконференция беше организирана на 12 декември 2019 г. в сградата на църквата „Света Петка“ в Русе;

     - ВБ подписа договор за услуга за разработване на Съвместна стратегия за общо опазване и използване на културното, религиозно и историческо наследство като основа за устойчиво развитие на културния и религиозен туризъм в трансграничната зона Русе-Гюргево”, на 1-ви от октомври 2019 г. и разработването на стратегията започна;

     - ВБ стартира основната дейност, свързана с възстановяването на църквата “Света Петка” в град Русе. Договорът за „Основен ремонт и реставрация на църкватаСвета Петка”и прилежащите сгради на храма и изграждане на изложбен център за посетители“ е подписан на 08.10.2020 г. На 16.10.2020 г. строителната площадка беше отворена с подписването на протокол за откриване на работната площадка. Изпълнението на строителните работи продължава. Строителните работи трябва да приключат в рамките на 20 месеца и 15 дни от откриването на работната площадка.

     - Б2 започна изготвянето на тръжната документация за избор на изпълнител по отношение на реставрацията на църквата “Св. Пантелеймон" в село Ведеа. Бенефициентът е подписал договора за изработване на технически проект и изпълнение на строителни работи на 20.02.2020. Изпълнението на строителните работи продължава. Строителните работи трябва да приключат в рамките на 26 месеца от откриването на работната площадка.

     - B3, църква „Свети Георги”, подписа договор за основен ремонт и реставрация на църквата „Свети Георги” на 14.05.2020 г. На 02.06.2020 г. строителната площадка беше отворена с подписването на протокол за откриването ѝ. Изпълнението на строителните работи е започнало на 02.06.2021 г. със срок 135 дни. Работите са финализирани и се очаква окончателно приемане на изпълнението през май 2021 г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.