Slide background
Slide background
Slide background

INTEGRATION (ROBG-175)

Стимулиране и увеличаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион

Каква е целта?

Да стимулира мобилността на работната сила и възможностите за работа чрез осигуряване на благоприятни условия за развитие на съвместен бизнес и предприемачество в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

598,785.51 евро, от които508,967.67 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Белене (България)

Бенефициент 2 (Б2): Университет Овидиус(Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 17.04.2018

Крайна дата: 16.07.2022

Продължителност: 51 месеца

Къде се изпълнява?

Констанца и Телеорман в Румъния

Плевен в България

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на съвместна стратегия;
  • Разработване на уеб-базирана платформа с версия за мобилен интернет на български, румънски и английски език за насърчаване на съвместните бизнес инициативи в трансграничния регион и стимулиране на възможностите за заетост;
  • Разработване на уеб-базирана обучителна платформа с мобилна интернет версия на български, румънски и английски език и подготовка на уеб-семинари;
  • Организиране на семинари за обучение;
  • Организиране на 6 съвместни форума.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 25 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 1400 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместни обучения; 560 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможностите за образование и трансграничното висше образование и професионалното обучение

Резултати от програмата:

          - 111,174 души с достъп до съвместна заетост в трансграничния регион

Статус на проекта

Следните резултати са постигнати досега:

- Организирани бяха 16 двудневни семинара за обучение;

- Организирани бяха 6 съвместни форума;

- Беше разработена 1 съвместна стратегия, свързана с трансграничната мобилност;

- 1 уеб базирана платформа с мобилна интернет версия на български, румънски и английски език, достъпна на адрес: https://projectintegration.belene.bg/;

- 1570 души участваха в съвместните инициативи по заетостта (семинари за обучение и съвместен форум);

Изображения

Август 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.