Slide background
Slide background
Slide background

STREAM (ROBG-351)

“Рационализиране на съвместните действия за реагиране при извънредни ситуации”

Каква е целта?

Да се подобри съвместното управление на риска в областта на Програматачрез увеличаване на съвместната реакция в случай на извънредни ситуации (управление на наводнения, защита от горски пожари и т.н.)

Какъв е бюджетът?

1,008,946.32 евро, от които857,604.36евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 10,000 евро за ВБ, 97,675 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Генерален инспекторат за извънредни ситуации (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 16.05.2018

Крайна дата: 15.11.2022

Продължителност: 54 месеца

Къде ще се изпълнява?

7 окръга в Румъния

8 области в България

Как ще се изпълнява?                            

  • Закупуване на специализирано оборудване
  • Разработване на учебен център за провеждане на тренировки за височинни и водолазни спасителни дейности
  • Изготвяне на общите учебни програми и съвместните партньорства;
  • Осигуряване на общи тренировки и съвместни упражнения
  • Преглед на съвместния план за намеса
  • Изготвяне на 3 плана за действие при извънредни ситуации

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата: 4 779 754 хора, ползващи се от действия за управление на риска, 4 591 666 хора, ползващи се от мерки за защита от наводнения, 4 779 754 хора, ползващи се от мерки за защита от горски пожари, 6 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати от Програмата: повишаване качеството на управление на рискав трансграничния регион

Статус на проекта

Изпълнението на проекта все още продължава и са докладвани следните основни постижения:

- Среща за стартиране на проекта се проведе в Крайова, Румъния в периода 06.08.2018 - 07.08.2018. Събитието включваше и пресконференция;

- Първото заседание на Координационния комитет на проекта се проведе в периода 25-26.03.2019 г. в Крайова, а второто се проведе на 03-03.10.2019 г. в Констанца;

- Проведени са 2 работни ателиета за разработване на Общите учебни програми: едно в периода 05-09.11.2018 г. в Крайова и второ, в периода 04 - 08.02.2019 г. в Свищов. В резултат на това бяха разработени Общата учебна програма за обучение и Съвместното партньорство за обща програма на обучение;

-Проведени са 2 семинара за разработване на Съвместно партньорство по обща програма за обучение, един в периода 18 - 22.02.2019 г. в Крайова и втори в периода 15 - 19.04.2019 г. във Велико Търново. В резултат на това е изготвен Съвместното партньорство по общата програма за обучение;

- Планът за съвместна намеса е прегледан и ВБ организира 1-вият семинар за разработване на плановете за действие при извънредни ситуации в Румъния, Констанца в периода 07 - 11.10.2019 г., докато Б2 организира 2-рият семинар в периода 19-23.10.2020 г. в Балчик, където е обсъдено разработването на окончателната версия на трите плана за действие при извънредни ситуации;

- Превозното средство за транспорт на екипировка е доставено на Бенефициент 2;

-Реконструкцията на Учебен център в Балчик от Бенефициент 2, включително доставките на мебели и монтаж на учебна кула, са завършени;

- Договорът за доставка на мобилен модул за пречистване на вода е възложен от ВБ.

Изображения

Юни 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.