Slide background
Slide background
Slide background

JORIMA (ROBG-415)

Съвместно управление на риска и партньорство в граничния район Кълъраш – Добрич

Каква е целта?

Да обхване управлението на превенцията на риска и да разреши потенциални и съществуващи проблеми в тези области, като използва съвместните сили на двете съседни държави, вместо всяка страна да използва само собствените си ресурси.

Какъв е бюджетът?

800,216.17 евро, от които 680,183.74 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Администрация на Община Добричка (България)

Бенефициент 2 (Б2): Инспекторат за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “БарбуЩирбей” (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 13.03.2019

Крайна дата: 12.03.2022

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Добрич в България

Кълъраш в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • 1 Стратегия и План за действие за съвместни дейности срещу наводненията и други природни бедствия;
  • 1 съвместна мрежа от партньори за съвместно ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации, включително 1 план за действие;
  • Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на негативното въздействие на природните и други бедствия;
  • Закупуване на специално оборудване за Инспекторат за извънредни ситуации в Кълъраш.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

456.859 души, които се ползват от действия по управление на риска

456.859 души, които се ползват от мерки за защита от наводнения

11 подписани съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати от Програмата:

456.859 души, които се ползват от от качеството на съвместното управление на риска в областта на ТГС

Статус на проекта (отразен в докладите за напредък)

Проектът е в 33-ия месец на изпълнение от 36. Периодът за изпълнение на проекта е удължен с допълнителни 12 месеца чрез допълнително споразумение № 1, одобрено от Управляващия орган и подписан от ВБ на 05.03.2021 г.

Постигнат е следният напредък:

1. Във връзка с изпълнението на Работен пакет I1 „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на негативното въздействие на природните и други бедствия” тръжната процедура за закупуване на оборудване, стартирана от Водещия бенефициент през октомври 2019г. е финализирана с подписване на договори за 5 лота за закупуване на конкретно оборудване на 13.05.2021 г., като срокът за доставка на оборудването е до 240 календарни дни след получаване на писмото за възлагане от Възложителя. Част от оборудването (дрон, надуваема лодка с извънбордов двигател, ехолот и високопроходими превозни средства) вече са доставени и приети от Водещия бенефициент на 25.08.2021г. и 27.09.2021г.

2. По отношение на изпълнението на Работен пакет I2 „Закупуване на специфично оборудване за Инспекторат за извънредни ситуации Кълъраш” от страна на бенефициента 3, бяха подписани следните договори:

a)   Договор за закупуване на интервенционен автомобил. Оборудването е доставено на бенефициента на 06.09.2019;

б) Договор за закупуване на мрежов сървър с лиценз за операционна система (Лот 1). Оборудването е доставено на бенефициента на 23.11.2020;

в) Договор за закупуване на работни станции с лиценз за операционна система и лицензи за пакет тип Office (Лот 1). Оборудването е доставено на бенефициента на 23.11.2020;

г) Договор за закупуване на лицензи за офис пакет (Лот 6). Оборудването е доставено на бенефициента на 23.11.2020;

д) Договор за закупуване на външна система за видеонаблюдение (Лот 21). Оборудването е доставено на бенефициента на 25.01.2021;

и) Договор за закупуване на стенен екран (Лот 18). Оборудването е доставено на бенефициента на 27.01.2021.

За останалото оборудване Бенефициент 3 стартира 2 процедури за възлагане на обществени поръчки чрез опростени процедури през август и септември 2021 г., които в момента са в ход.

3. Общата стратегия и общият план за действие бяха разработени и приети от ВБ през май 2020 г. Документите бяха преведени на английски и румънски език и отпечатани в 100 триезични екземпляра през март 2021г.

4. Промоционални материали бяха разработени от Б3 (вътрешни и външни банери, банери тип ролъп, плакати, листовки и химикалки) и раздадени на хората, за да ги информират за детайлите и спецификата на проекта. Разработен е уебсайтът на проекта https://riskmanagement-robg.eu./, достъпен на румънски, български и английски език.

Изображения

Юни 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.