Slide background
Slide background
Slide background

ICEYTC (ROBG-167)

Насърчаване на трудовата мобилност в областта на устойчивата туристическа услуга

Каква е целта?

Проектът има за цел да насърчи интеграцията на трансграничните региони по отношение на заетостта и трудовата мобилност в областта на устойчивите туристически услуги.

Какъв е бюджетът?

231.130,48 евро, от които196.460,91 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Читалище “Бъднина“(България)

Бенефициент 2 (Б2): Граждански ресурсен център (Румъния)

Кога?

Начална дата: 16.05.2017

Крайна дата: 15.05.2019

Duration: 24 months

Къде?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България(+София)

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца и Долж в Румъния (+Букурещ)

Как?                                                      

  • 1 анализ и стратегически план;
  • 1 мрежа за обмен на знания и опит;
  • 1 новаторска обща база данни;
  • 6 професионални обучения в областта на туристическите услуги, 150 обучени бенефициенти.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:8 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 150 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение, 150 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, образователни възможности и висше и професионално образование през границите.

Резултати на програмата: 24,710 души, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Проектът беше прекратен.

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.