Slide background
Slide background
Slide background

SPOCO (ROBG-139)

Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество - обединени в битката срещу болести

Каква е целта?

Да увеличи сътрудничеството между местната общественост, администрации / правителства в трансграничния район Хършова - Шабла, в сферата на услугите и общественото здравеопазване, насочено към действия за превенция и подобряване.

Какъв в бюджетът?

1,489,666.82 евро, от които1,266,216.80 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено - град Хършова (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Шабла (България)

Бенефициент 3 (Б3):Румънска Федерация на Ойна (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 04.04.2017

Крайна дата: 03.08.2022

Продължителност: 64 месеца

Къде се изпълнява?

Добрич в България

Костанца в Румъния

Как се изпълнява?                                  

  • 1 модернизирана и добре оборудвана спортна площадка / – стадион и съблекалня в град Хършова
  • 1 модернизирана и подходящо оборудвана спортна зала/рехабилитационен център в Община Шабла
  • Добре информирана общност на трансграничната зона Хършова-Шабла и мотивиранa да практикува физически дейности / упражнения в полза на тяхното здраве;
  • 1 съвместен план за действие за борба със заседналия начин на живот и за подобряване на доброто здраве

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:18 поддържани трансгранични механизма - 2 мрежи за сътрудничество, 1 обща политика, 1 общo проучване, 3 срещи за обмен на информация, 1 стратегия, 10 споразумения между местни участници, които да са записани в програмата „Изберете програма за здравословно състояние “

Резултати от програмата: подобрено трансгранично сътрудничество между заинтересованите страни за прилагане на обща политика в областта на здравеопазването

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение.

По отношение на физическия прогрес бяха постигнати следните резултати:

- в Шабла беше организирана пресконференция за старта на проекта;

- Учредителният акт и Уставът на Асоциацията ТРАНСПОКО са одобрени от Местния съвет на Харшова, Федералната служба на румънската федерация Ойна и от Община Шабла, а седалището е установено: в Харшова, главната централа и в Шабла, второстепенната централа. Също така Асоциация ТРАНСПОКО придоби своя юридически статут.

- ВБ сключи договора за строителство за рехабилитация на спортно игрище (стадион) и съблекални на 24.06.2020 г. Строителните работи са финализирани и е назначена приемната комисия в края на работата.

- Б2 сключи договор за работа за реконструкция на многофункционална спортна зала и работата приключи. Също така бяха сключени договорите за доставка на оборудване, необходимо за Рехабилитационния център и оборудването беше доставено;

- Разработен бе Съвместният план за действие за борба с физическото бездействие за подобряване на здравето на хората в трансграничния регион и Консолидираното проучване за причините и ефектите от физическото бездействие в трансграничния регион България-Румъния.

Изображения

Юни 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.