Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 348

AA Danube (ROBG-348)

Риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути

Каква е целта?

Проектът има за цел да подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси чрез разработване на общи туристически продукти, базирани на любителски риболов. Това ще бъде постигнато чрез повишаване на осведомеността в трансграничния регион за социалните и икономическите ползи от туристическия риболовен туризъм и разработването и популяризирането на два нови туристически продукта, базирани на природни ресурси.

Какъв е бюджетът?

421,888.15 евро, от които 358,604.92 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Фондация "Идеин" (България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация за устойчиво развитие Слатина (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 04.07.2018

Крайна дата: 03.01.2020

Продължителност: 18 месеца(удължено от първоначалните 15 месеца)

Къде се изпълнява?

7 окръга в Румъния

8 области в България

Как се изпълнява?

  • Разработване на обща стратегия за повишаване на осведомеността
  • Разработване на обща маркетингова стратегия
  • Разработване на интерактивна ГИС платформа "Дунавски риболовни маршрути"
  • Картиране на най-добрите/най-популярните места за риболов в района на ТГС
  • Организиране на риболовния фестивал "Риболов на река Дунав"
  • Организиране на кампании за повишаване на информираността
  • Публикуване на рекламни материали.

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 2 създадени интегрирани туристически продукти / услуги, 2 общи стратегии, политики или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчива икономическа употреба

Резултати от програмата: 6000 туристически нощувки в района на ТГС.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта приключи през януари 2020 г.

Проектът стартира с пресконференция, проведена в Русе и в Слатина.

ВБразработи съвместна стратегия за повишаване на осведомеността за социалните и икономически ползи от любителския риболовен туризъм в трансграничния българо-румънски регион. Б2 отговаряше за разработването на обща маркетингова стратегия заедно със свързаното прилагане и финансови план.

Най-добрите/най-популярните места за риболов и разходки с лодки в района на ТГС (общо 132) бяха набелязани от двамата бенефициенти.Достъпни са на интерактивната платформа на базата на ГИС „Дунавски риболовни маршрути“ https://www.fishmap.online/.

Първото издание на ежегодния риболовен фестивал „Риболов по Дунав“ беше организирано в периода 07-08 септември 2019 г. в Добрословени, Олт и на 21-22 септември 2019 г. в Липник, Русе. Повече информация за риболовните фестивали може да бъде достъпна тук http://www.fishingfestival.eu/.

15 събития за повишаване на осведомеността и популяризиране са организирани в допустимата зона: 8 събития в България в периода 10-31.10.2019 г. и 7 събития в Румъния в периода 23.04-29.08.2019 г.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.