Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 375

DJ-MN: BET-CON (ROBG-375)

Долж - Монтана: Съвместни стъпки за по-добра свързаност

 

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да подобри развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добри връзки с мрежата TEN-T от окръзите Долж и Монтана.

Какъв е бюджетът?

7,689,268.62 евро, от които 6,535,878.32 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Териториално административно звено – Област Долж(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Агенция „Пътна Инфраструктура“(България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 11.07.2018

Крайна дата: - 03.10.2023

Продължителност: 62 месеца и 23 дни

Къде се изпълнява?

Долж в Румъния

Монтана в България

Как ще се изпълнява?                            

  • Пътна карта на Долж и Монтана, която подчертава черните петна по пътищата
  • Информационна кампания за управлението на скоростта и човешката толерантност по пътищата
  • Технически проект и техническа помощ от проектанта
  • Строителни работи за модернизиране на пътен участък на DJ 561 B
  • Услуги за надзор на работи както за Водещ Бенефициент, така и за Бенефициент 2
  • Реконструкция на участък от Път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана
  • Обща система за безопасност на движението, състояща се от 8 слънчеви радарни сигнални знаци за скорост

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към програмата)?

Изпълнение на програмата: 19.84 km подобрен път, 3 съвмстни механизма за улесняване на свързването на третични възли с TEN-T инфраструктурата

Резултати от програмата: 13,546 души, обслужвани от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта:

Проектът е в 38 -ия месец от изпълнението от 62 месеца.

Водещ бенефициент:

Водещия бенефициент изпълнение на строителните работи на 17.12.2020 г. по искане на строителя, който идентифицира необходимостта от преразглеждане на Техническия проект поради някои проблеми, свързани с топографското проучване. Ревизираният технически проект е получен от Водещ бенефициент на 05.07.2021 г. На 26.07.2021 г. техническата виза за ревизираното топографско проучване е получена от Службата по кадастъра. Разрешението за строеж за Ревизирания технически проект е получено от Водещ бенефициент на 19.08.2021 г., така че строителните работи от името на Водещ бенефициент се очаква да бъдат възобновени.

Бенефициент 2:

От името на Б2 строителните работи започнаха на 17.07.2020 г., когато беше подписан протокол за откриване на обекта. Основните строителни работи за инвестиционната цел „Обновяване на път II-81“са завършени. Започнаха дейностите, свързани с приемането на завършените работи.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.