Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 420

“Памет и Бъдеще. Истории за Дунавската Цивилизация”,

eMS 420

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на ресурсите по поречието на река Дунав, като се оцени трансграничното културно наследство на рибарите като пример за опазване на здравословната водна и сухоземна екосистемa.

Какъв е бюджетът?

498,731.40 евро, от които423,921.68 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 141,471 евро за ВБ, 41,339 евро за Б2, 35,589 евро за Б3, 24,298 евро за Б4 и 15,086 евро за Б5

Кой изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Сдружение Българо-Румънска Търговско-Промишлена Палата - България

Бенефициент 2 (Б2): СНЦ “Паралел-Силистра” - България

Бенефициент 3 (Б3): РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ - България

Бенефициент 4 (Б4): Асоциация ДОСТЪП - Кълъраш - Румъния

Бенефициент 5 (Б5): Асоциация за локална акция за риболов "Дунарея Кълъраш" - Румъния

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2018

Крайна дата: 31.01.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Кълъраш, Констанца, Гюргево, Телеоман, Долж, Мехединци, Олт в Румъния

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Силистра, Велико Търново, Добрич в България

Как ще се изпълнява?

 • Изготвяне на полево проучване и аудиовизуално изследване
 • Изготвяне на съвместен политически документ „Културни въпроси - ТГС за управление на наследството“
 • Изгитвяне на съвместна политика
 • Разработване на локални стратегии за ТГС за съвместна валоризация на наследството на рибарските общности
 • Разработване на интегрирани туристически продукти
 • Разработване на Общ план за управление на съвместната комерсиализация на туристическите продукти
 • Организиране на промоционални обиколки
 • Публикации
 • Публични събития
 • Промоционални материали
 • Дигитални дейности

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към програмата)?

Изпълнение на програмата: 15 интегрирани туристически продукта, 9 общи стратегии, политики и планове за управление за валоризиране (включително повишаване на информираността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономическо използване

Резултати от програмата: 500 туристически нощувки в трансграничния район

Статус на проекта

В момента проекта е в 14-я месец на изпълнение от общо 18. Основният напредък, регистриран досега, включва:

 • Организирани бяха 3 партньорски срещи и 2 срещи на Управителният комитет.
 • Повечето от договорите за обществени поръчки бяха подписани от партньорите по проекта.
  • Разработване на полеви и аудиовизуални проучвания за рибарските общности Силистра – Кълъраш; Ветрен-Мощищя/Галацуи; Тутракан-Олтеница; Русе-Гюргево; Видин – Калафат, беше завършен. Продуктите се събират в цифрова база данни.
 • Изготвен е документът за политиката за повишаване на осведомеността Културата има значение! - трансгранично сътрудничество за управление на културното наследство.Проведени са публични изслушвания. Разработена е местна стратегия на риболовната общност в Силистра-Кълъраш.
  • Още 4 местни стратегии са във финална фаза на изготвяне. Партньорите проведоха обществени форуми (Олтения 16 – 17.04.2019, Чиокънещи 19-20.04.2019, Гюргево 20-21.05.2019 и Кълъфат 22-23.05.2019).
 • Изготви се съвместна политика за запазване, развитие и използване на наследството на рибарските общности.
  • Създадени са 15 интегрирани туристически продукта, 3 от които ще бъдат тествани тази есен чрез промоционални обиколки.
  • Закупена беше лодка, която ще бъде използвана за водни атракции, които ще са основен елемент в някои от туристическите маршрути, разработени по време на проекта.
  • Проведени бяха 2 пресконференции на 01.02.2019 в Русе (28 учасника) и на 22.04.2019 в Кълъраш (25 участника).
  • Промоционални материалите за проекта бяха изработени и ще бъдат широко разпространени във трансграничната зона.
  • Бяха разработени страниците в социалните медии:

Канал във YouTube на Английски език: www.youtube.com/channel/UCr2UUH1n6tIBjPxjZQ94zNw/videos?disable_polymer=1

Профил в Инстаграм на Английски език: www.instagram.com/memofish.eu

Фейсбук страница на български език: www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%88-2346914578858350/

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.